Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - komunikaty

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Wyłonienie biegłego skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność Powiatu.

Zamawiający informuję, że w wyznaczonym terminie do składania ofert złożono jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

Oferta pana Józefa Gralewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:
Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne Józef Gralewicz,
74-101 Gryfino, ul. Armii Krajowej 89,

spełniła wymagania zawarte w Zaproszeniu.

Wyłonienie biegłego skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność Powiatu

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
Wyłonienie biegłego skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność Powiatu.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Biegłego Skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność Powiatu po wydanym orzeczeniu Sądu Rejonowego w Gryfinie o przepadku pojazdu na rzecz powiatu.
  Uprawnionymi do wykonywania usługi są Biegli Skarbowi wpisani na listę prowadzoną przez Izbę Skarbową (art. 67c Ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.).
  CPV: 71319000-7
 2. Przygotowanie oferty
  Ofertę należy:
  1. złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, Kancelarii Ogólnej (parter) Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
  2. opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
   "Zapytanie ofertowe na wyłonienie biegłego skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność Powiatu"
   do dnia 24.05.2017 r. do godz. 15:00
   .
 3. Wybór oferty najkorzystniejszej
  1. Zamawiający dokona oceny i porównania ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Kryterium: 100 % - cena,
  2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.
 4. Kontakt z wykonawcą:
  Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
  1. Aneta Płóciennik - Śmiałkowska - Naczelnik tel. (91) 40 45 000, wew. 202,
  2. Urszula Przetak - tel. (91) 40 45 000, wew. 204, e-mail urszula.przetak@gryfino.powiat.pl

W załączeniu:

data opublikowania: 2017-05-19 14:56:28
data ostatniej aktualizacji: 2017-05-29 14:01:51

Strona odwiedzona 572 razy
Inf. przygotowana przez: Urszula Przetak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.