Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - komunikaty

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zmianami) oraz § 38 ust. 2 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zmianami) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej oznaczonej numerem ID 6640.888.2017

ZAWIADAMIAM

że w dniu 14 lipca 2017 r. zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych, określających granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 7, położona w obrębie 4 miasta Chojna, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1Y/00044631/8.
Z opisaną nieruchomością sąsiaduje działka nr 8, położona w obrębie 4 miasta Chojna (KW SZ1Y/00004913/7), której właściciele, użytkownicy wieczyści lub władający tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania nie są znani lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania.
Rozpoczęcie czynności: godz. 10.00 przy budynku mieszkalnym na ul. Kolejowej 15, 74-500 Chojna.

POUCZENIE

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami umożliwiającymi ustalenie tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty ustawowej uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Udział w czynnościach wyznaczenia znaków granicznych określających granicę ww. nieruchomości leży w interesie stron. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

z up. STAROSTY
mgr inż. Grzegorz Downar
Geodeta Powiatowy

data opublikowania: 2017-06-16 14:32:49
data ostatniej aktualizacji: 2017-06-16 14:32:49

Strona odwiedzona 220 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Rusek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.