Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - komunikaty

Informacja Starosty Gryfińskiego o przyjęciu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Orzechów położonym w gminie Cedynia

INFORMACJA
STAROSTY GRYFIŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2017 r.

o przyjęciu projektu operatu opisowo - kartograficznego modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Orzechów położonym w gminie Cedynia

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) informuję, że projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Orzechów położonego w gminie Cedynia, wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w terminie od 21 listopada 2017 r. do 11 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, stał się operatem ewidencji gruntów i budynków, a dane w nim zawarte podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym obejmującym ww. obręb ewidencyjny, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego zgłaszać zarzuty do tych danych. O ich uwzględnieniu lub odrzuceniu Starosta Gryfiński rozstrzygnie w drodze decyzji.

Zarzuty zgłoszone po terminie 30 dni od daty ogłoszenia, traktowane będą jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

STAROSTA
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2017-12-29 11:34:58
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-29 11:34:58

Strona odwiedzona 458 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Rusek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.