Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum

Rozstrzygnięcie:

W niniejszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Zaproszenie do złożenia oferty na "Usuniecie usterek w budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie"

Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wad i usterek powstałych po robotach budowlanych polegających na:
  • usunięciu nieszczelności przy kratkach podłogowych z połączeniem z terakotą,
  • usunięciu nieszczelności terakoty - fugi,
  • odpowiednim poprawieniu spadków do kratek prysznicowych. Obecnie źle wyprofilowana posadzka powoduje gromadzenie się wody na środku łazienki, skąd nie ma odpływu. Zalegająca i przeciekająca piętro niżej woda powoduje dewastację wyremontowanych pomieszczeń i utrudnia korzystanie z łazienki.
  • pomalowanie sufitu w pomieszczeniu łazienki na II piętrze. Zalanie sufitu zostało spowodowane przeciekami z łazienki na III piętrze.
  1. Szczegółowy zakres robót przedstawia umowa stanowiąca załącznik nr 2 i przedmiar stanowiący załącznik nr 3.
  2. Lokalizacja robót: ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
 2. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy.
 3. Termin płatności
  Płatność przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego, bez usterek.
 4. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Podinspektor w Wydziale Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie pan Jerzy Sawicki tel. 91 40 45 000 wew. 217.
 5. Miejsce i termin składania ofert.
  Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.10.2017 r. do godz. 11oo w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11.

data opublikowania: 2017-10-10 12:35:44
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-12 10:52:33

Strona odwiedzona 628 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.