Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wycinka i podcinka drzew, wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń."

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.z 2017 r., poz.1579 ze zmianami) informuje się, że Zarząd Powiatu w Gryfinie zatwierdził przetarg i wyłonił Wykonawców na poszczególne zadania:

 • Nr I - gminy: Stare Czarnowo, Gryfino i Widuchowa, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 5, SIAL Spółka Jawna W.Kimber, B.Kimber, ul. Boguchwały 1, 71-531 Szczecin, za kwotę brutto 138 700,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset 00/100 zł);
 • Nr II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 4, FWHU WYSZOMIRSKI Witold Wyszomirski, 74-300 Myślibórz, ul. Spokojna 3, za kwotę brutto 50 490,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 00/100 zł);
 • Nr III - gminy: Mieszkowice, Moryń i Cedynia, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 4, FWHU WYSZOMIRSKI Witold Wyszomirski, 74-300 Myślibórz, ul. Spokojna 3, za kwotę brutto 44 280,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt 00/100 zł.).

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium "cena" - 60%, wysokość kary za opóźnienie w wykonaniu zadania - 20 %, liczba faktur - 20 %. Punktację złożonych ofert przedstawia tabela poniżej.

Zadanie NrOferta nr 1Oferta nr 2Oferta nr 3Oferta nr 4Oferta nr 5
Zakład Usług Leśnych, Drogowych i Melioracyjnych Dorota Jeziorska-Ziętek ChojnaZakład Usługowy "Pajma" Łukasz Pajdzik Gorzów Wlkp.F.U.H ELWI Żelech Łukasz ŻórawkiFWHU WYSZOMIRSKI Witold Wyszomirski, MyślibórzSIAL Spółka Jawna W.Kimber, B.Kimber Szczecin
I--88,79-90,00
II-87,60-100,00-
III57,08--100,00-

*czcionką wytłuszczoną zaznaczono oferty najkorzystniejsze na poszczególne zadania.

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Wycinka i podcinka drzew, wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wycinka i podcinka drzew, wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń."

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 22.01.2018 R.

Gryfino, dnia 22.01.2018 r.

Znak sprawy: ZD.272.2.2018.MW

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:

 1. W dniu 19.01.2018 r. o godz. 10:45 komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wycinka i podcinka drzew, wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń", dokonała otwarcia ofert.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, tj.:
  • Zadanie I - 107 560,00 zł brutto;
  • Zadanie II - 55 910,00 zł brutto;
  • Zadanie III - 50 450,00 zł brutto.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2018r.
 4. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
Nr ofertyNazwa(firma) i adres WykonawcyZADANIE IZADANIE IIZADANIE IIITermin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności
Cena bruttoWysokość kary za opóźnienie w wykonaniu zadaniaLiczba fakturCena bruttoWysokość kary za opóźnienie w wykonaniu zadaniaLiczba fakturCena bruttoWysokość kary za opóźnienie w wykonaniu zadaniaLiczba faktur
1Zakład Usług Leśnych Drogowych i Melioracyjnych Dorota Jeziorska-Ziętek
ul. Różana 17/2
74-500 Chojna
------98 0962%2Zgodnie z SIWZ
2Zakład Usługowy "Pajma" Łukasz Pajdzik
ul. Kazimierza Wielkiego 79/13
66-400 Gorzów Wlkp.
---63 6002%1---Zgodnie z SIWZ
3F.U.H. LEWI Żelech Łukasz
Żórawki, ul. Rumiankowa 2
74-100 Gryfino
170 5652%1------Zgodnie z SIWZ
4FWHU Wyszomirski
Witold Wyszomirski
ul. Spokojna 3
74-300 Myślibórz
---50 4602%144 2802%1Zgodnie z SIWZ
5SIAL Spółka Jawna
W.Kimber, B.Kimber
ul. Boguchwały 1
71-531 Szczecin
138 7002%2------Zgodnie z SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej powyższych informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

data opublikowania: 2018-01-11 12:16:16
data ostatniej aktualizacji: 2018-01-31 13:49:51

Strona odwiedzona 715 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.