Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum

Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2018 roku z podziałem na 3 zadania

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 12.02.2018 R.

Gryfino, dnia 12.02.2018 r.

Znak sprawy: ZD.272.4.2018.MW

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:

 1. W dniu 09.02.2018 r. o godz. 10:45 komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2018 roku z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice" dokonała otwarcia ofert.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, tj.:
  • Zadanie I ? 227 550,00 zł brutto;
  • Zadanie II ? 239 850,00 zł brutto;
  • Zadanie III ? 141 450,00 zł brutto.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 listopada 2018r.
 4. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
Nr ofertyNazwa(firma) i adres WykonawcyZADANIE IZADANIE IIZADANIE IIITermin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności
Cena (brutto)dzienna stawka karyCena (brutto)dzienna stawka karyCena (brutto)dzienna stawka kary
1TRANS-MASZ S.A.
73-110 Stargard, ul. Na Grobli 4
241 264,502 %----Zgodnie z SIWZ
2Wytwórnia Materiałów Bitumicznych
EMULEX Irena Kalinowska
73-102 Stargard, ul. Tańskiego 16
--318 041,102 %--Zgodnie z SIWZ
3EMULEX Kalinowski
Spółka z o.o.
ul. Cz.Tańskiego 16, 73-102 Stargard
222 691,502 %----Zgodnie z SIWZ
4S-PROBUD Sp. z o.o.
ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard
--273 029,252 %--Zgodnie z SIWZ
5DATA TRANS
Usługi Sprzętowo-Transportowe Roboty Drogowe
74-200 Pyrzyce, ul. Podgrodzie 11
----192 372,002 %Zgodnie z SIWZ
6S-PROBUD LOGISTIC
Sp. z o.o.
ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard
195 570,002 %----Zgodnie z SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej powyższych informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

data opublikowania: 2018-01-25 14:34:38
data ostatniej aktualizacji: 2018-02-12 09:14:25

Strona odwiedzona 292 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.