Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum

Przebudowa ulicy Willowej w Chojnie - etap II

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 11 kwietnia 2019 r.

ZD.272.5.2019.MW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

"Przebudowa ulicy Willowej w Chojnie - etap II"

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn.zm.) informuje się, że Zamawiający zatwierdził przetarg i podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera ofertę nr 1 Wykonawcy - MALDROBUD Sp. z o.o., Sp. K., ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz. Oferta Wykonawcy spełniła warunki w niniejszym postępowaniu i uzyskała najwyższą ilość punktów.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60% - "cena", 40% - "wydłużenie okresu gwarancji".
 3. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz punktację przedstawia tabela poniżej.
  Nr ofertyNazwa, siedziba i adres wykonawcyPunktacja
  przyznana
  ofertom
  w kryterium:
  cena - max.
  60,00 pkt
  Punktacja
  przyznana
  ofertom
  w kryterium:
  wydłużenie
  okresu
  gwarancji
  - max.
  40,00 pkt
  Łączna
  punktacja
  1.MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K.
  ul. Królewiecka 43
  74-300 Myślibórz
  60,00 pkt40,00 pkt100,00 pkt
  2.EUROVIA POLSKA S.A.
  Bielany Wrocławskie
  ul. Szwedzka 5
  55-040 Kobierzyce
  57,09 pkt40,00 pkt97,09 pkt
 4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 25.03.2019 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 27.03.2019 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 01.04.2019 R.

Gryfino, dnia 1.04.2019 r.

Znak sprawy: ZD.272.5.2019.MW

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:

 1. W dniu 29.03.2019 r. o godz. 10:45 komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa ulicy Willowej w Chojnie - etap II" dokonała otwarcia ofert.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, tj.: 290 484,03 zł brutto.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 czerwca 2019r.
 4. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
Nr
oferty
Nazwa(firma) i adres WykonawcyCena (brutto)
60%
Wydłużenie okresu gwarancji
40%
Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności
1MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
346 305,2860 m-cyZgodnie z SIWZ
2EUROVIA POLSKA S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
363 967,7160 m-cyZgodnie z SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej powyższych informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

data opublikowania: 2019-03-14 13:48:20
data ostatniej aktualizacji: 2019-04-11 13:33:30

Strona odwiedzona 518 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.