Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, w sezonie 2019/2020 z podziałem na 3 zadania

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 9 maja 2019r.

ZD.272.7.2019.MW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, w sezonie 2019/2020 z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa; zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój; zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice."

 1. Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986) informuje się, że Zamawiający zatwierdził przetarg i podjął następujące rozstrzygnięcie na poszczególne zadania:
  • Nr I - gminy: Stare Czarnowo, Gryfino i Widuchowa, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 5 Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego DROGBUD, Wełtyń ul. Gryfińska 33, 74-100 Gryfino za kwotę brutto 159 035,07 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści pięć 07/100 zł) i 2 % dziennej stawki kary za zaniechanie działa;
  • Nr II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 1 AGRO VERDE Spółka z o.o., ul. Sosnowa 8/2, 74-110 Banie - za kwotę brutto 167 627,07 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem 07/100 zł) i 2 % dziennej stawki kary za zaniechanie działań;
  • Nr III - gminy: Mieszkowice, Moryń i Cedynia, jako najkorzystniejsza przyjął ofertę nr 4 Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego DROGBUD, Wełtyń ul. Gryfińska 33, 74-100 Gryfino - za kwotę brutto 152 660,55 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt 55/100 zł) i 2 % dziennej stawki kary za zaniechanie działań.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - "cena", 40 % - "procentowa stawka dziennej kary za zaniechanie działań". Ww. Wykonawcy na poszczególne zadania spełnili wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskali najwyższą ilość punktów w poszczególnych częściach.
 3. Szczegółowe zestawienie i ocenę ofert zawiera załącznik nr 1 do informacji.
 4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Do pobrania:

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 23.04.2019

Do pobrania:

 1. Informacja z otwarcia ofert PDF

data opublikowania: 2019-04-11 13:24:50
data ostatniej aktualizacji: 2019-05-09 12:01:01

Strona odwiedzona 305 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.