Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - zarządzanie kryzysowe

Podaruj 1 % Organizacji Pożytku Publicznego

Jak co roku trwa akcja rozliczania PIT, podatnik może zdecydować się na przekazanie jednego procenta swojego podatku tylko jednej, wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka "Informacje uzupełniające". Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

W deklaracji rocznej możemy również zaznaczyć, że chcemy przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Wówczas należy zaznaczyć pole, poprzez które upoważniamy urząd skarbowy do przekazania informacji o darczyńcy (czyli własne dane osobowe) oddającym 1%. Jeśli wyrazimy zgodę na przekazanie tych informacji, do organizacji pożytku publicznego trafią:

 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz
 • wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji,
 • przeznaczenie kwoty, przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy).

Są to dane, które mogą posłużyć organizacji celem podziękowania podatnikowi za przekazanie kwoty. Jeżeli nie chcemy ujawnić swoich danych (pozostać anonimowym), nie ma konieczności wyrażania zgody.

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatek zostanie zapłacony w pełnej wysokości.

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu w roku, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

WYKAZ LOKALNYCH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Mieszkowicach
nr KRS 000128165

Cel działania: Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju
nr KRS 0000248870

Cel działania: Wszechstronna pomoc wychowankom domów dziecka, a w szczególności pomoc dla Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju, jako placówki opieki całodobowej, która zaspokaja potrzeby życiowe dziecka, zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych.

Stowarzyszenie "Dom Z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju
nr KRS 0000270376

Cel działania: Wszechstronna pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, a w szczególności pomoc Domowi Pomocy Społecznej w Trzcińsku- Zdroju i jego mieszkańcom.

Stowarzyszenie "Pod Dębami" w Dębcach
nr KRS 0000275542

Cel działania: Wszechstronna pomoc mieszkańcom domów pomocy społecznej a w szczególności pomoc DPS w Dębcach jako placówce opieki całodobowej, która zaspakaja potrzeby życiowe jego mieszkańców zgodnie z ustalonymi standardami usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie
nr KRS 0000347182

Cel działania: Działalność na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzeniem warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Stowarzyszenie Edukacji i Wychowania "NASZE LOTNISKO" w Chojnie
nr KRS 0000321760

Cel działania: Podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć zmierzających do wychowania, edukacji i organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie miasta i gminy Chojna, w szczególności mieszkających na terenie osiedla Lotnisko w Chojnie. Podejmowanie pomocy w działalności charytatywnej i edukacyjnej obejmującej dzieci z rodzin zaniedbanych edukacyjnie i społecznie.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Bądź Bliżej Nas" w Cedyni
nr KRS 0000036600

Cel działania: Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji w zakresie opieki, edukacji, leczenia, aktywizacji społecznej, opieki prawnej, zabezpieczenia socjalnego osób niepełnosprawnych.

data opublikowania: 2017-02-16 10:50:42
data ostatniej aktualizacji: 2017-02-16 10:50:42

Strona odwiedzona 1000 razy
Inf. przygotowana przez: Kinga Koeller
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.