Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Wykaz nieruchomości położonej w Gryfinie, przeznaczonej do dzierżawy

Zarząd Powiatu w Gryfinie

zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej do dzierżawy. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomościKW SZ1Y/00035067/7
nieruchomość zabudowana oznaczona numerem działki 160, położona w obrębie ewidencyjnym 3 miasta, gmina Gryfino, przy ul. Sprzymierzonych 6 (grunt - prawo użytkowania wieczystego, budynek - prawo własności)
Powierzchnia nieruchomości1 348 m2 - grunt
177,20 m2 - budynek
Opis nieruchomościPrzedmiotem dzierżawy jest nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem o pow. użytkowej 177,20 m2 (budynek parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony), z przeznaczeniem na usługi typu hotel pracowniczy.
Na nieruchomości posadowiony jest słup energetyczny, przebiegającej przez działkę linii nn. Dostęp do drogi publicznej - ulicy Sprzymierzonych, jest zapewniony poprzez ustanowioną zapisem w księdze wieczystej służebność gruntową przejazdu i przechodu przez działkę nr 159.
Teren znajduje się w centrum Gryfina. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny zabudowane budynkami użyteczności publicznej (administracji, oświaty, zdrowia) oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Teren zagospodarowany i ogrodzony. Nieruchomość ma dostęp do pełnej infrastruktury technicznej.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaZgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 10 UO/UZ/UA - usługi publiczne oświaty (UO), zdrowia (UZ) i administracji publicznej (UA). Wprowadzono zakaz przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów zlokalizowanych na tym terenie. Dopuszcza się lokalizację usług towarzyszących, wzbogacających zakres funkcji podstawowej oraz funkcji mieszkalnej, przy czym należy dla niej zapewnić możliwość funkcjonowania niezależnie od podstawowego przeznaczenia terenu, poprzez odpowiednie zagospodarowanie działki i rozdzielenie układu funkcjonalnego obiektów z zachowaniem przepisów szczególnych. Planowany sposób zagospodarowania obiektu na usługę typu hotel pracowniczy jest zgodny z ustaleniami ww. planu miejscowego.
Termin zagospodarowania nieruchomości-
Cena nieruchomości-
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego-
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy2 511,17 zł brutto miesięcznie
Terminy wnoszenia opłatCzynsz dzierżawny płatny jest miesięcznie, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, nie później jednak niż do ostatniego dnia każdego miesiąca, przez okres trwania dzierżawy.
Zasady aktualizacji opłatCzynsz dzierżawny może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku w oparciu o stosowne obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług lub w oparciu o decyzje organów własnych.
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawęNieruchomość zabudowana oznaczona numerem działki 160 została przeznaczona do dzierżawy na usługi typu hotel pracowniczy na okres do 3 lat.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami-

UWAGA: dzierżawca poza ustalonym czynszem dzierżawnym, płacić będzie podatek od nieruchomości, opłatę z tytułu użytkowania wieczystego oraz inne opłaty związane z dzierżawionym terenem.

data opublikowania: 2017-03-17 08:23:45
data ostatniej aktualizacji: 2017-03-17 08:23:45

Strona odwiedzona 273 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Pawlukiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.