Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Zawiadomienie o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków obrębu Stare Objezierze położonego w gminie Moryń

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)

STAROSTA GRYFIŃSKI ZAWIADAMIA

że w lokalu Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 4 (pokój nr 12) w terminie od 5 listopada 2018 r. do 23 listopada 2018 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w dniach pracy Starostwa, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków obrębu Stare Objezierze położonego w gminie Moryń.

Dokumentacja projektu składa się z:

 • bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych i została opracowana na podstawie art. 24a ust. 1 oraz przepisów wykonawczych określonych w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Z czynności wyłożenia sporządzony zostanie protokół.

Niestawienie się w terminie i w miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zatwierdzenia projektu operatu opisowo - kartograficznego oraz ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

z up. STAROSTY
mgr inż. Grzegorz Downar
Geodeta Powiatowy

data opublikowania: 2018-10-05 12:18:36
data ostatniej aktualizacji: 2018-10-05 12:18:36

Strona odwiedzona 258 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Rusek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.