Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Obwieszczenie dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego tj. wolnostojącego parterowego budynku gospodarczego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią - teren przystani wędkarskiej "Delfinek" boks nr 108 i 109 w granicach działki nr 67 obręb Gryfino 5, gm. Gryfino

Gryfino, 23 listopada 2018 r.

SZ.ZUZ.4.421.290/3.2018.ER

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie

OBWIESZCZENIE
w sprawie podania do publicznej wiadomości
informacji o wszczęciu postępowania

STAROSTA GRYFIŃSKI
podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie, zgodnie z art. 61 § 1 i 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.):

w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego tj. wolnostojącego parterowego budynku gospodarczego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią - teren przystani wędkarskiej "Delfinek" boks nr 108 i 109 w granicach działki nr 67 obręb Gryfino 5, gm. Gryfino.

Wnioskodawca:
Pan Marek Kulig, ul. Szczecińska 60, 74-107 Radziszewo

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne oraz § 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje zainteresowane strony tj. właściciela, wieczystego użytkownika, współużytkowników działki nr 67 obręb Gryfino 5, gm. Gryfino oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, iż stanowią strony przedmiotowego postępowania.

Mając powyższe na uwadze informuje, iż strony postępowania na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, mogą osobiście lub przez swoich upoważnionych pełnomocników brać czynny udział w prowadzonym postępowaniu administracyjnym tj. składać wnioski, zastrzeżenia i wyjaśnienia oraz żądania co do zebranych materiałów i dowodów oraz zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Szczecnie przy ul. Teofila Firlika 19 w pokoju 205, w godzinach od 8.00 do 13.00.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Z-CA DYREKTORA
Krystyna Bernacka

data opublikowania: 2018-11-23 11:13:15
data ostatniej aktualizacji: 2018-11-23 11:13:15

Strona odwiedzona 264 razy
Inf. przygotowana przez: Agata Bazydło
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.