Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Wyłonienie biegłego skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność Powiatu

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 3.01.2019 r.

KM.7135.20.2018.UP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Wyłonienie biegłego skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność Powiatu.

Zamawiający informuję, że w wyznaczonym terminie do składania ofert złożono jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

Oferta Józefa Gralewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:
Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne Józef Gralewicz,
74-101 Gryfino, ul. Armii Krajowej 89,

spełniła wymagania zawarte w Zaproszeniu.

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie
Wydział Komunikacji i Transportu
Ul. 11 Listopada 16A
74-101 Gryfino

Gryfino, dnia 19 grudnia 2018 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
Wyłonienie biegłego skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność Powiatu.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Biegłego Skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność Powiatu po wydanym orzeczeniu Sądu Rejonowego w Gryfinie o przepadku pojazdu na rzecz powiatu.
  Uprawnionymi do wykonywania usługi są Biegli Skarbowi wpisani na listę prowadzoną przez Izbę Skarbową (art. 67c Ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.).
  CPV: 71319000-7
 2. Przygotowanie oferty
  Ofertę należy:
  1. złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty (w załączeniu) w siedzibie Zamawiającego,
   Kancelarii Ogólnej (parter) Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
  2. opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
   "Zapytanie ofertowe na wyłonienie biegłego skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność Powiatu"
   do dnia 28.12.2018 r. do godz. 15:00.
 3. Wybór oferty najkorzystniejszej
  1. Zamawiający dokona oceny i porównania ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Kryterium: 100 % - cena,
  2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.
 4. Kontakt z wykonawcą:
  Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
  1. Aneta Płóciennik - Śmiałkowska - Naczelnik tel. (091) 40 45 000, wew. 202, e-mail: aneta.smialkowska@gryfino.powiat.pl
  2. Urszula Przetak - tel. (91) 40 45 000, wew. 204, e-mail: urszula.przetak@gryfino.powiat.pl

Do pobrania:

data opublikowania: 2018-12-19 11:20:12
data ostatniej aktualizacji: 2019-01-07 14:15:03

Strona odwiedzona 389 razy
Inf. przygotowana przez: Urszula Przetak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.