Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Ogłoszenie o dotacjach celowych ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podmiotów działających na terenie powiatu gryfińskiego

OGŁOSZENIE

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XX/139/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15.09.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - od 01 kwietnia do 31 lipca 2019 r. następujące podmioty działające na terenie Powiatu Gryfińskiego:

 1. podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspól-noty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. jednostki sektora finansów publicznych: gminy, gminne osoby prawne, powiatowe osoby prawne,

mogą składać wnioski o dotacje na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowane do wykonania w 2020 roku.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na udzielanie dofinansowania w 2020 roku - do wyczerpania limitu środków.

O przyznaniu dotacji decyduje kolejność złożenia wniosku.

Określa się następujące priorytety dofinansowania:

 1. przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
 2. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
 3. przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
 4. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
 5. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
 6. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Wnioskodawcy, będący osobami fizycznymi, mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie na zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza, polegające na:

 1. 1. wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła, tj.:
  1. a. kocioł gazowy,
  2. b. kocioł olejowy,
  3. c. kocioł elektryczny,
  4. d. kocioł na biomasę,
  5. e. ekologiczny niskoemisyjny kocioł retortowy na paliwo stałe (ekogroszek lub pelet),
 2. 2. zakupie ekologicznych źródeł ciepła, w budynkach nowo wybudowanych, tj.:
  1. a. kotła gazowego,
  2. b. kotła olejowego,
  3. c. kotła elektrycznego,
  4. d. kotła na biomasę,
  5. e. ekologicznego niskoemisyjnego kotła retortowego na paliwo stałe (ekogroszek lub pelet),
 3. 3. zakupie układu solarnego;
 4. 4. zakupie pompy ciepła;
 5. 5. usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, położonych na terenie powiatu gryfińskiego, rozumiane jako:
  1. a. demontaż pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
  2. b. transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie,
  3. c. unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Wysokość dofinansowania wynosi 50 % kosztów rzeczywistych zadania, nie więcej jednak niż 4.000 zł.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej składa się wyłącznie na piśmie na właściwym druku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4 lub ul. 11 Listopada 16 D.

Do pobrania:

 1. Zasady udzielania dotacji (Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15.09.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej).
 2. Wniosek o udzielenie dotacji (załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/139/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15.09.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

data opublikowania: 2019-03-28 07:35:55
data ostatniej aktualizacji: 2019-03-28 07:35:55

Strona odwiedzona 188 razy
Inf. przygotowana przez: Karina Osińska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.