Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zmianami), § 38 ust. 2 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zmianami) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej oznaczonej numerem ID 6640.823.2018 zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2019 r. zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych, określających granice nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 152/2, 152/4, położonych w obrębie Kartno w gminie Stare Czarnowo, dla których Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgi wieczyste nr SZ1Y/00068692/7, SZ1Y/00071245/3. Z opisaną nieruchomością sąsiaduje działka nr 153 (KW nr SZ1Y/00026925/4) położoną w obrębie Kartno w gminie Stare Czarnowo, której właściciele, użytkownicy wieczyści lub władający tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania nie są znani lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania.

Rozpoczęcie czynności: godz. 12.00 przy ul. Długiej 9.

POUCZENIE

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami umożliwiającymi ustalenie tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty ustawowej uczestnikami postępowania są wszystkie strony. Udział w czynnościach wyznaczenia znaków granicznych określających granicę ww. nieruchomości leży w interesie stron. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

z up. STAROSTY
mgr inż. Grzegorz Downar
Geodeta Powiatowy

data opublikowania: 2019-05-27 11:31:54
data ostatniej aktualizacji: 2019-05-27 11:31:54

Strona odwiedzona 203 razy
Inf. przygotowana przez: Elżbieta Bryńska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.