Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Ogłoszenie o obsłudze interesantów w związku ze stanem epidemii w kraju

Od dnia 5 listopada 2020 r., z uwagi na wzrost zakażonych wirusem SARS-CoV-2 mieszkańców powiatu gryfińskiego oraz z powodu nieprzestrzegania przez interesantów obowiązujących zasad reżimu sanitarnego oraz wprowadzonego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadza się ograniczenia w zakresie obsługi interesantów.

Interesanci będą pojedynczo wpuszczani do budynku Starostwa w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d.

Starostwo Powiatowe w Gryfinie na bieżąco rozpatruje wpływające sprawy oraz realizuje przypisane zadania określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Z uwagi na stan epidemii interesanci korzystający z bezpośredniej obsługi w Starostwie zobowiązani są do:

 1. zachowania odległości od innych osób wynoszącej co najmniej 2 metry w pokojach, holach i klatkach schodowych,
 2. zakrywania ust i nosa maseczką,
 3. korzystania z innych środków ochrony np. rękawiczek jednorazowych lub środków dezynfekujących w przypadku dostarczania do Starostwa dokumentacji,
 4. pukania do pokoi i stosowania się do wytycznych pracownika Starostwa związanych z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego (m.in. zachowania odległości, możliwości wejścia do pokoju, wskazania miejsca obsługi, osłony ust i nosa, posiadania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji rąk).

Osoby, które nie zastosują się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego nie będą obsługiwane.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych załatwieniem sprawy do kontaktu z pracownikami Starostwa Powiatowego w Gryfinie poprzez dostępne numery telefonów, adresy e-mail, ePUAP, formularz kontaktowy podane na stronie: bip.gryfino.powiat.pl, operatora pocztowego i inne środki porozumiewania się na odległość.

UWAGA: do Wydziału Komunikacji i Transportu w Gryfinie w sprawie rejestracji pojazdu oraz prawo jazdy należy rejestrować się on-line przez stronę https://bezkolejki.eu/spgryfino lub bip.gryfino.powiat.pl - Rezerwacja kolejki. Do Filii Wydziału w Chojnie należy umawiać się na wizytę telefonicznie pod nr tel. 91 351-67-18, 91 351-67-19.

W siedzibach Starostwa wystawione są również urny, do których można wrzucać wszystkie wnioski i podania. Urny są dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30. Dokumenty należy wrzucać do urny w zaklejonych kopertach, które są dostępne na stojakach obok. Znajdują się tam również wydruki najpopularniejszych formularzy. Na wnioskach należy podać dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Prosimy również, aby na kopercie "hasłowo" opisać rodzaj sprawy lub nazwę wydziału, do którego kierowany jest wniosek. Do wniosku/podania należy dołączać wymagane załączniki oraz (jeśli jest to wymagane) potwierdzenie opłaty.

Główne numery telefonów:

 1. Starostwo Powiatowe w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d - 91 4045000,
  1. Wydział Komunikacji i Transportu - 91 4162450 (rejestracja pojazdów), 91 4164276 (prawo jazdy)
  2. Wydział Architektury i Budownictwa - 91 4164033
  3. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - 91 4045000 wew. 229, 257
 2. Starostwo Powiatowe w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 - 91 4153182
  1. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - 91 4161035
  2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - 91 4162215.

Główny adres e-mail: starostwo@gryfino.powiat.pl

W razie konieczności wizyty prosimy umawiać się telefonicznie z pracownikami.

STAROSTA GRYFIŃSKI
Wojciech Konarski


 1. Ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia KORONAWIRUSEM
 2. Jak zapobiegać zakażeniu?
 3. Jak skutecznie myć ręce?
 4. Infolinia NFZ w sprawie KORONAWIRUSA - 800 190 590
 5. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie - tel. 91 4163858, 694 493 763
 6. Oddział Zakaźny w SPWSZ w Szczecinie, ul. Arkońska 4 - tel. 91 8139456, 91 8139459

data opublikowania: 2020-03-13 08:44:44
data ostatniej aktualizacji: 2021-04-30 08:45:50

Strona odwiedzona 10693 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Andrzej Krzemiński
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.