Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 15 lutego 2018 r.

RI.2720.01.2018.SD

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - obręb Stare Objezierze, obręb Mirowo, gmina Moryń" z podziałem na dwie części

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera:
  1. na I część zamówienia: ofertę nr 1 Wykonawcy: Geotechnologies Wiesław Szymkiewicz 73-110 Stargard, ul. L. Staffa 8, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 100 pkt.
  2. na II część zamówienia: ofertę nr 1 Wykonawcy: Geotechnologies Wiesław Szymkiewicz 73-110 Stargard, ul. L. Staffa 8, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 100 pkt.
 2. Kryterium oceny i uzasadnienie:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - cena, 20 % - parametry techniczne, 10 % - okres dodatkowej gwarancji, 10 % doświadczenie osób. Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.
 3. Zestawienie ocenionych ofert w załączeniu.
 4. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia

Do pobrania:

Przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - obręb Stare Objezierze, obręb Mirowo, gmina Moryń

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 05.02.2018 R.

Gryfino, dnia 2 lutego 2018 r.

RI.2720.01.2018.SD

INFORMACJA
z dnia 02.02.2018 r.
O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - obręb Stare Objezierze, obręb Mirowo, gmina Moryń"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 02.02.2018 tj. do terminu składania ofert, wpłynęło po 1 ofercie na każdą część zamówienia.

Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

 1. I część zamówienia: 103.377,11 zł
 2. II część zamówienia: 73.232,85 zł

Do pobrania:

data opublikowania: 2018-01-19 13:19:05
data ostatniej aktualizacji: 2018-02-16 14:31:29

Strona odwiedzona 756 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.