Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 29 marca 2018 r.

RI.2720.02.2018.SD

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj""

Na podstawie art. 92 ust. 2 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) uPzp tj. "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)"

Uzasadnienie:
W wyżej wymienionym postępowaniu do dnia 22.03.2018 r. do godz. 13.30; tj. terminu wyznaczonego do składania ofert, nie wpłynęła żadna oferta.

Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 13.03.2018 R.

Gryfino, dnia 13 marca 2018 r.

RI.2720.02.2018.SD

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj"".

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w załączeniu przekazujemy następującą modyfikację SIWZ:

 1. Część XVII pkt. 1 i 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
  1. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 marca 2018 r. do godz. 13.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 11.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 - sala obrad (I piętro).
 2. w części III pkt. 1.2 dodaje się ppkt 1.2.1 w następującym brzmieniu:
  "1.2.1 Zamawiający wyklucza z przedmiotu zamówienia wycinkę drzew (15 szt.). Prace te zostały już wykonane."

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 19.03.2018 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 21.03.2018 R.

Gryfino, dnia 21 marca 2018 r.

RI.2720.02.2018.SD

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w załączeniu przekazujemy następującą modyfikację SIWZ:

 1. Zamawiający usuwa zapis w Części XVI SIWZ pkt 8 ppkt. 1) lit. e) tj.
  "e) wykaz cen, zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ. w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument"

data opublikowania: 2018-02-02 15:06:43
data ostatniej aktualizacji: 2018-03-29 13:20:29

Strona odwiedzona 2113 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.