Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 29 marca 2018r.

ZD.272.7.2018.MW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka"

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn.zm.) informuje się, że Zamawiający zatwierdził przetarg i podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera ofertę nr 4 Wykonawcy NURPOL Prace Podwodne i Hydrotechniczne Pola-Anna Śmiejkowska-Torebko, Otoki 1, 74-111 Lubanowo. Oferta Wykonawcy wybranego uzyskała najwyższą ilość punktów.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - "cena", 40 % - "wydłużenie okresu gwarancji". Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą ilość punktów.
 3. Szczegółowe zestawienie i ocenę ofert zawiera załącznik nr 1 do informacji.
 4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Do pobrania:

Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 28.02.2018 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 06.03.2018 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 07.03.2018 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 12.03.2018 R.

Gryfino, dnia 12 marca 2018 r.

ZD.272.7.2018.MW

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka".

Zamawiający informuje na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 9.03.2018 tj. do terminu składania ofert, wpłynęły 4 oferty.

Informacje wymienione w art.86 ust.5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 700 000,00 zł.

Do pobrania:

data opublikowania: 2018-02-22 14:02:48
data ostatniej aktualizacji: 2018-03-29 12:00:49

Strona odwiedzona 821 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.