Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice z podziałem na dwa etapy"

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) informuje się, że Zamawiający zatwierdził przetarg i podjął następujące rozstrzygnięcie:
1. Zamawiający wybiera ofertę nr 2 Wykonawcy MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K., ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - "cena", 40 % - "wydłużenie okresu gwarancji". Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą ilość punktów w poszczególnych częściach.
3. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz punktację przedstawia tabela poniżej.

Nr oferty Nazwa, siedziba i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofertom w kryterium: cena - max. 60,00 pkt Punktacja przyznana ofertom w kryterium: wydłużenie okresu gwarancji - max. 40,00 pkt Łączna punktacja
1. STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
51,72 pkt 40,00 pkt 91,72 pkt
2. MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt

4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, z podziałem na dwa etapy

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 12.03.2018 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 19.03.2018 R.

Gryfino, dnia 19 marca 2018 r.

ZD.272.8.2018.MW

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, z podziałem na dwa etapy".

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 16.03.2018 tj. do terminu składania ofert, wpłynęły 2 oferty.

Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 1 020 790,70 zł.

Do pobrania:

data opublikowania: 2018-03-01 13:41:28
data ostatniej aktualizacji: 2018-04-12 12:29:15

Strona odwiedzona 721 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.