Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Budowa rurociągu melioracji wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obr. Orzechów gm. Cedynia

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 01.06.2018 R.

Gryfino, 30 maja 2018 r.

RI.2720.06.2018.SD

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa rurociągu melioracji wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obr. Orzechów gm. Cedynia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający dokonuje następującą modyfikację SIWZ:

 1. W treści SIWZ:
  1. po pkt. III. 1.4 ust. 1c dodaje się pkt. 1d o treści:
   W związku z decyzją Burmistrza Cedyni z 18 grudnia 2014 r. określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia oraz mając na uwadze, że teren przedsięwzięcia znajduje się na obszarze Natura 2000 tj. obszarze specjalnej ochrony ptaków Ostoja Cedyńska PLB320017 wszelkie prace można rozpocząć najwcześniej 15.10.2018 r.
  2. pkt. X.1 otrzymuje brzmienie:
   Termin wykonania zamówienia: 15 październik 2018 - 31 stycznia 2019 r.
 2. dodaje się załącznik nr 13 do SIWZ pn. "Dokumentacja formalno-prawna"
 3. We wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ:
  1. w § 4 ust. 1 wzoru umowy po kropce dodaje się zapis: Termin rozpoczęcia robót nie może być wcześniejszy niż 15.10.2018
  2. § 3 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
   Termin płatności za wykonane roboty wynosi do 14 dni licząc od daty wpływu do Starostwa Powiatowego w Gryfinie prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią protokołu odbioru robót wykonanych bez usterek, potwierdzonego komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiającego, Użytkownika i inspektora nadzoru.

Zmienione dokumenty stanowią załączniki do niniejszej modyfikacji.

Do pobrania:

data opublikowania: 2018-05-22 12:18:04
data ostatniej aktualizacji: 2018-06-01 11:46:02

Strona odwiedzona 242 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.