Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Jaśminowej do rzeki Tywa w m. Żórawki

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 13.06.2018 R.

Gryfino, dnia 13 czerwca 2018 r.

ZD.272.19.2018.MW

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Jaśminowej do rzeki Tywa w m. Żórawki".

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytanie, jakie wpłynęło w dniu 12.06.2018r.

PYTANIE Nr 1:Z przedłożonego planu sytuacyjnego i profilu podłużnego wynika, iż długość projektowanego rurociągu fi 400 mm wynosi: 139,50 m a fi 500 mm wynosi: 199,70 mm. W załączniku nr 10 - przedmiar podano dwie tożsame pozycje, tj. poz. 6 d.2.1 i 8.d.2.1. o brzmieniu "Kanały z rur PCW o średnicy 500mm łączone na wcisk". Suma długości rurociągu fi 500 mm nie pokrywa się z długością wskazaną na profilu podłużnym.
Z powyższego proszę o wskazanie rzeczywistej długości projektowanego rurociągu.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem długość projektowanego rurociągu fi 400mm wynosi: 139m, a fi 500mm wynosi: 198m.
W załączeniu poprawiony przedmiar.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 18.06.2018 R.

Gryfino, dnia 18 czerwca 2018 r.

ZD.272.19.2018.MW

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Jaśminowej do rzeki Tywa w m. Żórawki".

Zamawiający informuje na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 15.06.2018 tj. do terminu składania ofert, wpłynęły 2 oferty.

Informacje wymienione w art.86 ust.5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 417 655,51 zł.

Do pobrania:

data opublikowania: 2018-05-30 13:09:20
data ostatniej aktualizacji: 2018-06-18 10:37:15

Strona odwiedzona 264 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.