Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Dostawa wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 10.07.2018 R.

Gryfino, dnia 10 lipca 2018 r.

RI.2720.08.2018.SD

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie".

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w załączeniu przekazujemy następującą modyfikację SIWZ:

 1. Część XVII pkt. 1 i 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
  1. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 lipca 2018 r. do godz. 13.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 11.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2018 r. o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 - sala obrad (I piętro).
 2. część XI pkt. 2.3 ppkt 1) lit. a) otrzymuje brzmienie:
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj., że:
   1. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 1 dostawę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. Za dostawę o podobnym charakterze Zamawiający uzna wykonanie minimum 1 dostawy wraz z montażem wyposażenia strzelnicy o wartości minimum 25.000 zł brutto każda.

    Wykonawca nie może sumować dostaw z kilku inwestycji, (realizowanych w ramach oddzielnych umów) dla uzyskania wymaganych zakresów prac i wartości porównywalnych.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 12.07.2018 R.

Gryfino, dnia 10 lipca 2018 r.

RI.2720.08.2018.SD

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie".

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w załączeniu przekazujemy następującą modyfikację SIWZ:

 1. W § 3 wzoru umowy dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu
  "8. Wykonawca przekazuje wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy (gwarancje, instrukcje, licencje, certyfikaty itp.) oraz niezbędne nośniki instalacyjne."

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 18.07.2018 R.

Do pobrania:

data opublikowania: 2018-07-09 14:32:18
data ostatniej aktualizacji: 2018-07-18 14:30:09

Strona odwiedzona 155 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wypchło
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.