Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 20 września 2018 r.

Znak sprawy: RI.2720.13.2018.SD

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego"

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera:
  1. część I zamówienia:
   • - ofertę nr 4 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., 81-731 Sopot, ul. Hestii 1, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 125,60 pkt. (kryterium oceny: 60 % - cena, 40% - klauzule fakultatywne).
  2. część II zamówienia:
   • ofertę nr 4 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., 81-731 Sopot, ul. Hestii 1, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 66,00 pkt. (kryterium oceny: 60 % - cena, 40% - klauzule fakultatywne).
 2. Kryterium oceny i uzasadnienie:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - cena, 40 % klauzule fakultatywne. Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów w danej części zamówienia.
 3. Zestawienie ofert:
  1. Część 1 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
  2. Nr ofertyNazwa(firma) i adres WykonawcyCena / pktWarunki fakultatywne / pktPunktacja Razem
   2InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group w Warszawie, Oddział w Szczecinie, ul. Firlika 41, 71-637 Szczecin213 920,38 zł /
   29,05 pkt
   Zaakceptowanie klauzule:
   1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, Ł
   2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: A, B, C
   3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: A, B, C, E, G
   59,20 pkt
   88,25 pkt
   3Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132167 992,00 zł /
   36,99 pkt
   Zaakceptowanie klauzule:
   1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: A, B, D, E, G, H, K, L, Ł
   2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: A, B, C
   3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: A, B, C, D
   50,00 pkt
   86,99 pkt
   4Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., 81-731 Sopot, ul. Hestii 1103 570,02 zł/
   60,00 pkt
   Zaakceptowanie klauzule:
   1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: A, B, C, D, E, F, G, H, J K, L, Ł
   2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: A, B, C
   3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: A, B, C, D, E, G,
   65,60 pkt
   125,60 pkt
  3. Część 2 - ubezpieczenia komunikacyjne
  4. Nr ofertyNazwa(firma) i adres WykonawcyCena / pktWarunki fakultatywne / pktPunktacja Razem
   1Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział w Szczecinie, 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 82-8348 073,60 zł/
   57,30 pkt
   Zaakceptowanie klauzule: A, B, C
   6,00 pkt
   63,30 pkt
   3Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 13264 710,00 zł /
   42,57 pkt
   Zaakceptowanie klauzule: A
   2,00 pkt
   44,57 pkt
   4Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., 81-731 Sopot, ul. Hestii 145 910,00 zł /
   60,00 pkt
   Zaakceptowanie klauzule: A, B, C
   6,00 pkt
   66,00 pkt
 4. Umowy zostaną zawarte nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia

Informacja do ogłoszenia z dnia 31.08.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w związku z ww. postępowaniem

Informacja do ogłoszenia z dnia 31.08.2018 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający dokonuje następującą modyfikację SIWZ:

 1. Załącznik nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.
 2. Załącznik nr 3 do SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.
 3. Załącznik nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.
 4. Rozdział XV pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie.
  1. Termin złożenia oferty: do dnia 07.09.2018 do godziny 13:30
  2. Otwarcie ofert: w dniu 07.09.2018 o godzinie 14:00

Załączniki nr 1 i 3 zgodnie z zapisami rozdziału XXII SIWZ nie są udostępnione na stronie zamawiającego. Zmodyfikowane załączniki otrzymają Wykonawcy, którzy wcześniej złożyli stosowne wnioski.

Informacja do ogłoszenia z dnia 05.09.2018 r.

Gryfino, 05 września 2018 r.

RI.2720.13.2018.SD

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający dokonuje następującą modyfikację SIWZ:

 1. Załącznik nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.

Załącznik niniejszy zgodnie z zapisami rozdziału XXII SIWZ nie jest udostępniony na stronie zamawiającego. Zmodyfikowany załącznik otrzymają Wykonawcy, którzy wcześniej złożyli stosowne wnioski o udostępnienie niejawnej części SIWZ.

Uzgodniono wartości budynków z zakładki "wykaz budynków" z wartością z zakładki "A ogień".

Informacja do ogłoszenia z dnia 10.09.2018 r.

data opublikowania: 2018-08-24 14:09:35
data ostatniej aktualizacji: 2018-09-21 15:28:43

Strona odwiedzona 649 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.