Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Przebudowa ulicy Willowej w Chojnie - etap I

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 11.09.2018 R.

Gryfino, dnia 11 września 2018r.

ZD.272.23.2018.MW

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w postępowaniu pn. "Przebudowa ulicy Willowej w Chojnie - etap I":

 1. Pkt 5.1.2 ppkt 1) lit. a otrzymuje brzmienie:
  a) jedną robotę polegającą na budowie lub przebudowie drogi publicznej lub wewnętrznej (chodnik lub nawierzchnia) o wartości minimum 100.000 zł brutto,
 2. Pkt 6.3.2 ppkt 1) lit. b otrzymuje brzmienie:
  b) z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi publicznej lub wewnętrznej (chodnika lub nawierzchni) o wartości minimum 100.000 zł brutto.
  Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót wymienionej powyżej o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
 3. Zamawiający zmienił załącznik nr 8 - umowę, poprzez dopisanie § 21 dot. ochrony danych osobowych.
  W załączeniu zmieniony załącznik nr 8.
 4. Zamawiający przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:
  Część 11 SIWZ "Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert" w pkt 1 i 4 otrzymuje brzmienie:
  11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do 18 września 2018 r. do godz. 10:30 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, Kancelaria pok.11.
  11.2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 września 2018 r. o godz. 10:45 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, pokój - sala posiedzeń I piętro.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 18.09.2018 R.

Gryfino, dnia 18 września 2018 r.

ZD.272.23.2018.MW

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa ulicy Willowej w Chojnie - etap I".

Zamawiający informuje na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 18.09.2018 tj. do terminu składania ofert, wpłynęły 2 oferty.

Informacje wymienione w art.86 ust.5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 159 411,69 zł.

Do pobrania:

data opublikowania: 2018-08-30 13:37:40
data ostatniej aktualizacji: 2018-09-18 14:42:26

Strona odwiedzona 449 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.