Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Wykonanie, dostawę oraz złomowanie tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 25 października 2018 r.

RI.2720.15.2018.SD

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie".

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7), tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:
Oferta Wykonawcy TABLA Sp. z o.o. wpłynęła w nieoznakowanej kopercie i została otworzona w Kancelarii Ogólnej oraz wdrożona w system obiegu dokumentów urzędu (03.10.2018). Tym samym doszło do naruszenia art. 86. ust.1 uPzp tj. do zapoznania się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia (10.10.2018) a więc również do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1)

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 11.10.2018 R.

Gryfino, dnia 11 października 2018 r.

RI.2720.15.2018.SD

INFORMACJA
O ZŁOŻONYCH OFERTACH
z dnia 10.10.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 10.10.2018 tj. do terminu składania ofert, wpłynęły 2 oferty.

Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 300.799,94 zł brutto.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

Do pobrania:

data opublikowania: 2018-10-01 14:51:34
data ostatniej aktualizacji: 2018-10-25 12:18:30

Strona odwiedzona 450 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.