Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na pięć zadań

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 20 grudnia 2018r.

ZD.272.26.2018.MW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na pięć zadań".

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zmianami) informuje się, że Zarząd Powiatu w Gryfinie zatwierdził przetarg i wyłonił Wykonawców na poszczególne zadania:

 1. Nr I - gmina Stare Czarnowo, jako jedyną i najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 4, Firmy Handlowo-Usługowej "EMA" Emilia Rulewicz, ul. Pod Lipami 8/10, 74-200 Pyrzyce, za kwotę brutto 542 700,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset 00/100 zł.);
 2. Nr II - gmina Gryfino, jako jedyną i najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 3, Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego DROGBUD Mateusz Siwek, Wełtyń, ul. Gryfińska 33, 74-100 Gryfino, za kwotę brutto 573 642,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa 00/100 zł.);
 3. Nr III - gminy: Banie i Widuchowa, jako jedyną i najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 5, Firmy Handlowo-Usługowej "EMA" Emilia Rulewicz, ul. Pod Lipami 8/10, 74-200 Pyrzyce, za kwotę brutto 711 990,00 zł (słownie: siedemset jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 00/100 zł.);
 4. Nr IV - gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój, jako jedyną i najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 2, Spółdzielni Usług Rolnych ROL-BUD, ul. Ceglana 8, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, za kwotę brutto 1 240 920,00 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia 00/100 zł.);
 5. Nr V - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice jako jedyną i najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 1, MULTIPOL Przedsiębiorstwa Wielobranżowego W.P. Rzeczycki, ul. Kr. Jadwigi 4, 74-500 Chojna, za kwotę brutto 1 342 980,00 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt 00/100 zł.).

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium "cena" - 60% oraz "termin płatności faktury" - 40%. Szczegółowe zestawienie i ocenę ofert zawiera załącznik nr 1 do informacji.

Zamawiający informuje, że umowa z wykonawcami zostanie zawarta w terminie do dnia 31 grudnia 2018r.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 27.11.2018 R.

Gryfino, dnia 27.11.2018 r.

Znak sprawy: ZD.272.26.2018.MW

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:

 1. W dniu 26.11.2018 r. o godz. 10:45 komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na pięć zadań" dokonała otwarcia ofert.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, tj.:
  • Zadanie I - 398 088,00 zł brutto;
  • Zadanie II - 479 898,00 zł brutto;
  • Zadanie III - 530 712,00 zł brutto;
  • Zadanie IV - 1 189 566,00 zł brutto;
  • Zadanie V - 1 200 582,00 zł brutto.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy przez okres 29 m-cy.
 4. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
  Do pobrania:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej powyższych informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

data opublikowania: 2018-11-27 10:30:25
data ostatniej aktualizacji: 2018-12-20 13:28:48

Strona odwiedzona 562 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.