Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Dostawa i montaż systemu konferencyjnego na sali audiowizualnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 14 lutego 2019 r.

RI.272.2.1.2019.SD

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa i montaż systemu konferencyjnego na sali audiowizualnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie"

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera:
  ofertę nr 1 Wykonawcy Bussines Group Małgorzata Skorzyńska Sp.J. ul. Wspólna 41/22, 00-519 Warszawa, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 100 pkt.
 2. Kryterium oceny i uzasadnienie:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 100 % - cena,. Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.
 3. Zestawienie ocenionych ofert w załączeniu.
 4. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Do pobrania:

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 05.02.2019 R.

Gryfino, dnia 5 lutego 2019 r.

RI.272.2.1.2019.SD

INFORMACJA
Z OTWARCIA OFERT
z dnia 04.02.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa i montaż systemu konferencyjnego na sali audiowizualnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 04.02.2019 tj. do terminu składania ofert, wpłynęła 1 oferta.

Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 250.000 zł brutto.

Do pobrania:

data opublikowania: 2019-01-24 14:51:21
data ostatniej aktualizacji: 2019-02-14 13:28:21

Strona odwiedzona 647 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.