Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 21 lutego 2019r.

ZD.272.2.2019.MW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - Cedynia, Moryń i Mieszkowice".

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.z 2018 r., poz.1986 ze zmianami) informuje się, że Zarząd Powiatu w Gryfinie zatwierdził przetarg i wyłonił Wykonawców na poszczególne zadania:

 • Nr I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 4, Zakład Usługowy "Pajma" Łukasz Pajdzik, ul. Kazimierza Wielkiego 79/13, 66-400 Gorzów Wlkp., za kwotę brutto 54 312,44 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwanaście 44/100 zł), wysokość dziennej stawki kary za opóźnienie w wykonaniu zadania 2%;
 • Nr II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 1, AGRO Zieleń Kamil Lenarski, 61-064 Poznań, os. Przemysława 13B/10, za kwotę brutto 83 501,43 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset jeden 43/100 zł), wysokość dziennej stawki kary za opóźnienie w wykonaniu zadania 2%;
 • Nr III - gminy: Mieszkowice, Moryń i Cedynia, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 4, Zakład Usługowy "Pajma" Łukasz Pajdzik, ul. Kazimierza Wielkiego 79/13, 66-400 Gorzów Wlkp., za kwotę brutto 79 141,54 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden 54/100 zł.), wysokość dziennej stawki kary za opóźnienie w wykonaniu zadania 2%.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium "cena" - 60%, wysokość dziennej stawki kary za opóźnienie w wykonaniu zadania - 40 %. Punktację złożonych ofert przedstawiono w załączniku nr 1.

Zamawiający informuje, że umowy zostaną zawarte nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Do pobrania:

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 11.02.2019 R.

Gryfino, dnia 11.02.2019 r.

Znak sprawy: ZD.272.2.2019.MW

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:

 1. W dniu 08.02.2019 r. o godz. 10:45 komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - Cedynia, Moryń i Mieszkowice", dokonała otwarcia ofert.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, tj.:
  • Zadanie I - 48 277,73 zł brutto;
  • Zadanie II - 75 399,98 zł brutto;
  • Zadanie III - 79 141,54 zł brutto;
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2019r.
 4. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty zostały podane w załączniku do niniejszej informacji.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Do pobrania:

data opublikowania: 2019-01-31 13:40:26
data ostatniej aktualizacji: 2019-02-21 15:03:43

Strona odwiedzona 556 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.