Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie: Modernizacja energetyczna obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 29 maja 2019 r.

RI.272.2.2.2019.SD

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie: Modernizacja energetyczna obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsko Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu"

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera:
  ofertę nr 3 Wykonawcy MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyńska, ul. Morska 60/9, 75-227 Koszalin, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 100 pkt.
 2. Kryterium oceny i uzasadnienie:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium: 60 % cena, 20 % wysokość kar umownych, 10 % doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - projektant sanitarny - wentylacja mechaniczna, 10 % doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - projektant sanitarny - OZE. Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.
 3. Zestawienie ocenionych ofert w załączeniu.
 4. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie wcześniej jednak niż 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Do pobrania:

Do pobrania:

 1. Treść ogłoszenia PDF
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PDF

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 12.04.2019 R.

Do pobrania:

 1. Odpowiedzi na pytania PDF

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 16.04.2019 R.

Gryfino, dnia 16 kwietnia 2019 r.

RI.272.2.2.2019.SD

INFORMACJA
Z OTWARCIA OFERT
z dnia 15.04.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie: Modernizacja energetyczna obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsko Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 15.04.2019 tj. do terminu składania ofert, wpłynęły 4 oferty.

Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 73.800 zł brutto.

Do pobrania:

 1. Zestawienie złożonych ofert PDF

data opublikowania: 2019-03-28 14:06:54
data ostatniej aktualizacji: 2019-05-30 11:41:23

Strona odwiedzona 668 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.