Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - etap I

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 7 czerwca 2019 r.

RI.272.2.3.2019.SD

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - etap I"

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera:
  ofertę nr 5 Wykonawcy PROVSOLAR Kopija Bogusław, Chwarstnica, ul. Sportowa 4, 74-100 Gryfino, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 100 pkt.
 2. Zamawiający odrzuca:
  1. ofertę nr 1 Wykonawcy MK INSTAL-BUD P.H.U. Mirosław Kania, ul. 64-520 Obrzycko, ul. Rzemieślnicza 14/1 na podstawie art.89 ust 1 pkt 7a) tj. "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą."
  2. ofertę nr 4 Wykonawcy Zakład Ogólnobudowlany Artur Shoen, ul. Zmenhofa 17/5, 72-010 Police na podstawie art.89 ust 1 pkt 7a) tj. "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą."
 3. Kryterium oceny i uzasadnienie:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % cena, 25 % - gwarancja, 15 % - kary umowne za zwłokę. Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.
 4. Zestawienie ocenionych ofert w załączeniu.
 5. Umowa zostanie zawarta po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie wcześniej jednak niż 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Do pobrania:

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 25.04.2019 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 25.04.2019 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 08.05.2019 R.

Gryfino, dnia 8 maja 2019 r.

RI.272.2.3.2019.SD

INFORMACJA
Z OTWARCIA OFERT
z dnia 07.05.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - etap I"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 07.05.2019 tj. do terminu składania ofert, wpłynęło 6 ofert.

Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 380.000.00 zł brutto.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

Do pobrania:

data opublikowania: 2019-04-12 13:34:51
data ostatniej aktualizacji: 2019-06-07 09:24:17

Strona odwiedzona 815 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.