Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2019 r.

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 18 października 2019 r.

ZD.272.15.2019.MW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

"Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2019 r."

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn.zm.) informuje się, że Zamawiający zatwierdził przetarg i podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera ofertę nr 2 Wykonawcy - MALDROBUD Sp. z o.o., Sp. K., ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz. Oferta Wykonawcy spełniła warunki w niniejszym postępowaniu i uzyskała najwyższą ilość punktów.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60% - "cena", 40% - "wydłużenie okresu gwarancji". Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą ilość punktów w poszczególnych częściach.
 3. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz uzyskali punktację przedstawia tabela poniżej.
  Nr
  oferty
  Nazwa,
  siedziba
  i adres
  wykonawcy
  Punktacja
  przyznana
  ofertom
  w kryterium:
  cena - max.
  60,00 pkt
  Punktacja
  przyznana
  ofertom
  w kryterium:
  wydłużenie
  okresu
  gwarancji
  - max. 40,00 pkt
  Łączna
  punktacja
  1.FDO Spółka z o.o.
  Leśno Górne 11
  72-004 Tanowo
  59,74 pkt20,00 pkt79,74 pkt
  2.MALDROBUD
  Sp. z o.o. Sp. K.
  ul. Królewiecka 43
  74-300 Myślibórz
  60,00 pkt40,00 pkt100,00 pkt
 4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 20.08.2019

Do pobrania:

 1. Odpowiedzi na pytania oraz poprawiony załącznik PDF

 

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 26.08.2019 R.

Gryfino, dnia 26.08.2019 r.

Znak sprawy: ZD.272.15.2019.MW

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:

 1. W dniu 23.08.2019 r. o godz. 10:45 komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2019r." dokonała otwarcia ofert.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, tj.: 350 000 zł brutto.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31 października 2019r.
 4. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
  Nr ofertyNazwa(firma) i adres WykonawcyCena (brutto)
  60%
  Okres gwarancji
  40%
  Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności
  1FDO Spółka z o.o.
  Leśno Górne 11
  72-004 Tanowo
  398 321,1948 m-cyZgodnie z SIWZ
  2MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K.
  ul. Królewiecka 43
  74-300 Myślibórz
  396 583,2860 m-cyZgodnie z SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej powyższych informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

data opublikowania: 2019-08-08 10:49:03
data ostatniej aktualizacji: 2019-10-18 15:14:47

Strona odwiedzona 462 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.