Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Łamanie materiałów kamiennych, betonowych i bitumicznych na frakcje

Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie ogłasza przetarg nieograniczony na usługę: "Łamanie materiałów kamiennych, betonowych i bitumicznych na frakcje"

Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie
ul. Baniewicka 2, 74-110 Banie
tel. 416-63-64, 416-64-78

Oznaczenie według CPV:
- roboty w zakresie wydobycia i produkcji - 45254000-2

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej: bip.gryfino.powiat.pl
 2. Termin realizacji: 1 m-c od podpisania umowy
 3. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych i wariantowych.
 4. W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa spełniające warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
 5. Kryterium oceny ofert - 100% cena
 6. Termin związania z ofertą 30 dni.
 7. Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych.
 8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej
 9. Komplet dokumentów wraz z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 10 zł można odebrać osobiście w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Banie, ul. Baniewicka 2, 74-110 Banie lub za zaliczeniem pocztowym pocztą po przesłaniu zapotrzebowania na specyfikację lub e-mail.
 10. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest: p. Jadwiga Wachholz tel. (091) 416-63-64, pokój nr 6
 11. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: "Łamanie materiałów kamiennych, betonowych i bitumicznych na frakcje" należy składać w pokoju nr 6, Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie w terminie do dnia 18.04.2007r.do godz. 9.30 .
 12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego o godz. 10.00 w dniu 18.04.2007 r.
 13. Ogłoszenie dostępne w Internecie do 16.04. 2007 r.

data opublikowania: 2007-04-04 13:28:47
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-04 13:28:47

Strona odwiedzona 7275 razy
Inf. przygotowana przez: Ryszard Dziok
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.