Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXII sesja Rady Powiatu

2005-02-02, godz.14:00

Interpelacja nr 46/XXII/2005

Radny - Bolesław Paulski

powiedział, że w pierwszym akapicie sprawozdania Starosty przeczytał, że "Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek o naborze ofert na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych za 2004 rok w Zakładach Opieki Zdrowotnej". Radny powiedział również, że Pani Starosta dodała, że nie ma formalnego wymogu prawnego, żeby te badania były przeprowadzone. Radny powiedział, że aby stworzyć komfortową sytuację dla Rad Społecznych przy ZOZ-ach takie badanie należy przeprowadzić. Radny B. Paulski zadał pytanie odnoszące się do komórki audytu Starostwa Powiatowego. Rady Społeczne powinny mieć zaufanie do komórki audytu wewnętrznego i przeprowadzić te badania. To komórka Starostwa Powiatowego powinna przeprowadzić te badania. Zaproponował, aby Zarząd po rozstrzygnięciu konkursu ofert przygotował Radzie Powiatu uchwałę, w której skorzysta się z zapisu § 38 i § 39 ust. 1 statutu powiatu i zleci kontrolę bilansów ZOZ-ów Komisji Rewizyjnej. Byłyby to wówczas koszty Rady a nie poszczególnych zakładów.


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

odpowiedziała, że kontrolę bilansów ZOZ-ów mógłby przejąć na siebie samorząd, aby nie obciążać tym wydatkiem naszych jednostek (jest to wniosek, który można pozytywnie załatwić i który będziemy chcieli przyjąć jak zostanie wyłoniony biegły rewident, dlatego że ta procedura twa, nastąpiło dopiero ogłoszenie naboru ofert). Jest to zasadny wniosek nad którym będziemy się zastanawiać, będzie on przedmiotem ustaleń, ponieważ takie rozwiązanie wymagałoby zagwarantowania środków w wydatkach starostwa powiatowego a nie obciążenia nimi jednostek, gdyby to tak miało zostać załatwione.
W odpowiedzi na pytanie czy badaniem bilansu nie mogliby się zając audytorzy Pani Starosta powiedziała, że w tym roku Zarząd zatwierdził 22 badania audytowe na 52 tygodnie w roku. Przeciętnie są to dwa tygodnie na badanie audytowe. Jest to robione po to, aby cała gospodarka finansowa we wszystkich naszych jednostkach również w Starostwie, które jest obecnie objęte audytem - ponieważ w 2006 roku przeprowadzona zostanie przez RIO kontrola kompleksowa. Audyt, który ma na celu pokazywanie wszystkich zagrożeń, ryzyk które mogą występować w zarządzaniu to wykaże i chcemy się do tego dobrze przygotować. Nie jest jednak możliwe, aby dwuosobowa komórka audytu zbadała 4 bilanse jednocześnie. Prawdopodobnie to badanie będzie prowadzone przez kancelarię biegłych rewidentów, dlatego że jedna osoba nie będzie w stanie wykonać w jednym czasie rzetelnie czterech bilansów. Jest to praca dla dużego zespołu rewidentów.

data opublikowania: 2005-03-11 09:55:46
data ostatniej aktualizacji: 2005-03-11 09:55:46

Interpelacja nr 47/XXII/2005

Radny - Bolesław Paulski

powiedział, że w końcowym zapisie sprawozdania, że z winy Rady Powiatu Zarząd nie mógł wyrazić zgody na wcześniejszą spłatę wierzycieli będących byłymi pracownikami, którzy nie zrezygnowali z 20% odsetek. Rada poleciłaby spłacać najpierw tych którzy zrezygnowali z odsetek. Różnymi metodami te rezygnacje postępowały. Radny zaproponował, aby Zarząd przygotował uchwałę, w której w pierwszej kolejności spłacone zostaną wierzytelności wobec pracowników, którym wypłacimy odsetki, z których ci pracownicy wcześniej zrezygnowali - a więc dostaną 100% swoich wierzytelności. Zdaniem Radnego środki na spłatę wierzytelności pracowniczych (należność główna + odsetki) mogą przechodzić od Wojewody Zachodniopomorskiego, z którym SPZZOZ w Gryfinie wygrał proces. Jest to kwota 1mln 300 tys. złotych.


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

odpowiedziała, że ten wniosek łączy się z pewnymi konsekwencjami finansowymi, dlatego nie jesteśmy w stanie przygotowywać w tej chwili rozwiązań, ponieważ musielibyśmy wyliczyć, jakie skutki finansowe ewentualnie taki wniosek miałby za sobą nieść. Pani Starosta powiedziała, że zostawia do dyspozycji Rady - czy ten wniosek miałby być przedmiotem głosowania czy też jeszcze opracowania i dopiero w przyszłości głosowania. Starosta poprosiła Radnego Paulskiego o bardzo szczegółowe skonkretyzowanie tego wniosku, aby analizując jego skutki mogli się nad tym w pełni pochylić.

data opublikowania: 2005-03-11 09:55:46
data ostatniej aktualizacji: 2005-03-11 09:55:46

Interpelacja nr 48/XXII/2005

Radny - Jan Podleśny

zapytał dlaczego na Spotkanie Noworoczne nie został zaproszony Wicemistrz Europy w strzelectwie sportowym. Jakimi kryteriami kierowało się Starostwo, zapraszając sportowców na to spotkanie.


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

powiedziała, że uważa iż wszystkie wybitne osoby powinny być promowane. Klub Strzelectwa Regalica nie zgłosił nam, że ma tego typu osiągnięcia - oczywiście to można wyczytać z gazet, dlatego musimy się nad tym bardziej pochylić, i postarać się to naprawić.

data opublikowania: 2005-03-11 09:57:33
data ostatniej aktualizacji: 2005-03-11 09:57:33

Interpelacja nr 49/XXII/2005

Radny - Ryszard Laska

podziękował Panu Wicestaroście J. Rucińskiemu za odpowiedź na interpelację dotyczącą odłogowania gruntów, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 131 w miejscowości Witnica gm. Moryń, którą dostał od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Szczecinie Jednostki Gospodarczej Zasobu w Gryfinie. Radny poprosił jednak o potraktowanie tego wystąpienia jako interpelacji i o udzielenie jeszcze raz odpowiedzi w tej sprawie przez Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Szczecinie.


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

odpowiedziała, że zgodnie z życzeniem Pana Radnego wniosek zostanie złożony do Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Szczecinie.

data opublikowania: 2005-03-11 09:57:33
data ostatniej aktualizacji: 2005-03-11 09:57:33

Interpelacja nr 50/XXII/2005

Radny - Bolesław Paulski

w oparciu o art. 31 ust.1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym złożył wniosek o odwołanie Starosty Gryfińskiego z pełnionej funkcji.


Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie - Lidia Pięta

Na XXIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie dnia 30 kwietnia Przewodnicząca Rady Powiatu Lidia Pięta poinformowała wszystkich zgromadzonych, że osoby które w dniu 2 lutego 2005 r. podpisały się pod wnioskiem o odwołanie Starosty Gryfińskiego z pełnionej funkcji dnia 7 kwietnia złożyły podpisy pod wnioskiem o jego wycofanie. W związku z powyższym wniosek ten nie mógł być formalnie rozpatrywany na sesji.

data opublikowania: 2005-03-11 09:58:58
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-28 11:04:53

Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.