Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIII sesja Rady Powiatu

2005-04-30, godz.11:00

Interpelacja nr 51/XXIII/2005

Radna - Wanda Kmieciak

w imieniu mieszkańców Żabnicy zwróciła się do Powiatowego Zarządu Dróg z wnioskiem o wykonanie cząstkowego remontu drogi powiatowej w Żabnicy, której stan nawierzchni jest fatalny, a zwłaszcza odcinek od przejazdu kolejowego w stronę ul. 3 Maja.


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

wyjaśniła, że dokonanie remontu cząstkowego w Żabnicy może okazać się bezskuteczne wobec konieczności położenia całej nakładki i gruntownego remontu fragmentu tejże drogi na odcinku od przejazdu kolejowego do ulicy 3 Maja. W najbliższym czasie rozeznamy jeszcze raz tę sprawę, chociaż była ona już wielokrotnie badana przede wszystkim co do kosztów i możliwości umiejscowienia tychże kosztów w preliminarzu wydatków budżetowych.

data opublikowania: 2005-06-28 11:19:43
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-28 11:19:43

Interpelacja nr 52/XXIII/2005

Radna - Wanda Kmieciak

zgłosiła wniosek dotyczący znalezienia możliwości utworzenia na terenie powiatu specjalistycznego gabinetu stomatologicznego, w którym można byłoby leczyć osoby niepełnosprawne umysłowo. Stanowi to ogromny problem dla opiekujących się osobami niepełnosprawnymi a jedynym miejscem leczenia, gdzie terminy wizyt są bardzo odległe jest Szczecin.


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

zadeklarowała w sprawie utworzenia bądź wskazanie gabinetu stomatologicznego na terenie powiatu specjalizującego się w leczeniu osób z upośledzeniem umysłowym, gdzie nakładany jest szczególny reżim i procedury wykonywania takich zabiegów, że zwrócimy się do wszystkich stomatologów, właścicieli Niepublicznych ZOZ'ów specjalistycznych, stomatologicznych z zapytaniem czy istnieje taka możliwość. Sprawa wymaga rozeznania i kontaktu również z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wiemy, że jest to bardzo potrzebne na terenie naszego powiatu.

data opublikowania: 2005-06-28 11:19:43
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-28 11:19:43

Interpelacja nr 53/XXIII/2005

Radna - Wanda Kmieciak

zgłosiła wniosek odnośnie kończącej się za niespełna rok dzierżawy na lokal przeznaczony na warsztaty terapii zajęciowej w Gryfinie, który to dzierżawiony jest od Gminy a stanowi własność PEC. Istnieje obawa, że PEC nie przedłuży tej umowy i warsztaty nie będą miały, gdzie się podziać. Zgłoszoną sugestią jest udostępnić po relokacji PCPR lokal warsztatom zajęciowym w formie długotrwałej dzierżawy.


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

w sprawie warsztatów terapii zajęciowej proponowano Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie zagospodarowanie drugiej części byłych warsztatów przy Zespole Szkół Pnadgimnazjanych Nr 2 w Gryfinie na ul. Łużyckiej. Byłe warsztaty są w połowie zagospodarowane w tej chwili powstaje tam strzelnica. Natomiast druga część tego budynku parterowego z dobrym podjazdem byłaby ewentualną ofertą. Wymaga to dużych nakładów inwestycyjnych, zatem sięgnięcia do funduszy unijnych bo sam PFRON nie wystarczy. Miejsce jest wyśmienite na relokację WTZ na przeciwko Szkoły Specjalnej, za chwilę będziemy mieli tam PCPR, Komisję do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

data opublikowania: 2005-06-28 11:22:00
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-28 11:22:00

Interpelacja nr 54/XXIII/2005

Radna - Aleksandra Zielińska

zgłosiła wniosek do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej odnośnie propozycji uruchomienia trybu, w którym rolnik, któremu podpalono pole, otrzyma formę poświadczenia o niewinności. Pożarów na nieużytkach i gruntach rolnych jest bardzo dużo a uchwycenie sprawców niemal niemożliwe. Odpowiedzialność za spalenie ponosi rolnik, który może utracić prawo do dofinansowania bezpośredniego z funduszy unijnych.


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie - Wojciech Tessar

odpowiedział, że Państwowa Straż Pożarna prowadzi działania prewencyjne przy współpracy z policją, pogotowiem ratunkowym, strażą miejską na terenie powiatu w związku z zagrożeniami pożarowymi, jakie występują przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach, łąkach, pastwiskach. Odpowiedział, że nie ma możliwości wystawienia poświadczenia o niewinności rolnika przez Państwową Straż Pożarną, która nie prowadzi dochodzeń popożarowych a jedynie współpracujemy z policją w tym zakresie.

data opublikowania: 2005-06-28 11:22:00
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-28 11:22:00

Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.