Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXV sesja Rady Powiatu

2005-06-29, godz.14:00

Interpelacja nr 55/XXV/2005

Radny - Ryszard Laska

zapytał czy Zarząd Powiatu podjął już jakieś kroki zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji od osób odpowiedzialnych za zaistniały stan rzeczy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie. Zwrócił się również z pytaniem, w jaki sposób Zarząd Powiatu zamierza wzmóc kontrolę szpitala, aby w przyszłości nie dopuścić do podobnej sytuacji.


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

odpowiedziała, że odpowiedź pisemna na złożoną interpelację będzie adekwatna do sytuacji, ponieważ cały czas trwają jeszcze czynności wyjaśniające tą sprawę.

data opublikowania: 2005-08-29 15:39:04
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-29 15:39:04

Interpelacja nr 56/XXV/2005

Radny - Andrzej Szelążek

powiedział, że należy odwodnić drogę w m. Rosnowo. Radny dodał, że prawdopodobnie zostały, źle przeprowadzone prace remontowe na drodze krajowej na odcinku drogi między m. Chojna a m. Trzcińsko - Zdrój (skrzyżowanie z drogą powiatową). Radny poprosił o zwrócenie się do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w w/w sprawie.


Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg - Ryszard Dziok

odpowiedział, że przed remontem drogi krajowej była ona w momencie deszczu zalewana na całej swojej szerokości. Obecnie po remoncie na drodze tej zostały wykonane rowy odwadniające. Dyrektor dodał, że na pewno ten odcinek drogi wymaga jeszcze korekty, ale jego zdaniem sytuacja po przebudowie drogi poprawiła się zdecydowanie.
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz powiedział, że zostanie napisany w tej sprawie wniosek do Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

data opublikowania: 2005-08-29 15:39:04
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-29 15:39:04

Interpelacja nr 57/XXV/2005

Radna - Wanda Kmieciak

zapytała, czy jest prawdą, że w okresie przejmowania szpitala przez nowego dyrektora, ale jeszcze w momencie, kiedy dyrektorem szpitala była Pani B. Turkiewicz odmówiono przyjęcia porodu i opieki nad kobietą.


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

potwierdziła fakt odesłania dnia 17 czerwca b.r. pacjentki, która zgłosiła się do porodu mając skierowanie lekarza specjalisty ginekologa - położnika. Pacjentka zgłosiła się do szpitala w Gryfinie, który był otwarty, oddział działał a na nim były pielęgniarki, położne oraz osobiście Pani Ordynator M. Skowrońska-Tunia. Poinformowano tę położnicę, że nie może zostać na tym oddziale czynnego szpitala tylko zostanie przewieziona do szpitala w Szczecinie- Zdrojach. Pani odpowiedziała, że urodziła w Szpitalu w Gryfinie troje swoich dzieci i chciałaby urodzić swoje czwarte dziecko. Dowiedziała się wtedy od Pani dr M. Skowrońskiej-Tuni że takiej możliwości nie ma. Pani odmówiła przewiezienia do Szczecina-Zdrojów i została poproszona o złożenie oświadczenia na piśmie, że takiej zgody nie wyraziła. Pacjentka pojechała do domu i w domu urodziła dziecko. Tego samego dnia to dziecko wraz z położnicą zostało ponownie przywiezione karetką pogotowia na oddział i odpowiednio zaopatrzone.
To był jeden z elementów demonstracji zaburzenia poczucia bezpieczeństwa pacjentów, który został urządzony nie wiadomo, dla kogo i dlaczego. Pani Starosta dodała, iż uważa, że jest to naruszenie etyki lekarskiej. Informacja ta dotarła do niej dopiero 17 maja po południu na spotkaniu z pracownikami szpitala. Natychmiast rozpoczęło się postępowanie wyjaśniające w tej kwestii. Pan Koordynator Ochrony Zdrowia dotarł do tej położnicy i oświadczył jej, że jeżeli chciałaby złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez lekarzy odmawiających pomocy medycznej w czynnym szpitalu to może to uczyć. Ta Pani odpowiedziała, że nie chce tego zrobić, ponieważ się boi, dlatego my wobec braku zgody na złożenie wniosku złożyliśmy pismo do Pani Dyrektor z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji na piśmie. Pani Dyrektor takie wyjaśnienia złożyła. Z wyjaśnień tych wynika, że sytuacja nie była dramatyczna, natomiast my byliśmy tym oburzeni i dlatego ta sprawa będzie jeszcze przedmiotem dalszego badania dokumentacji medycznej.

data opublikowania: 2005-08-29 15:41:04
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-29 15:41:04

Interpelacja nr 58/XXV/2005

Radny - Henryk Kaczmar

zapytał, na jakim etapie są realizowane naprawy cząstkowe na drogach powiatowych po okresie zimowym, dlatego że przejazd przez miejscowości Stare Objezierze i Nowe Objezierze w chwili obecnej z powodu dziur jest praktycznie niemożliwy. Radny dodał, iż uważa, że tą drogę należałoby doraźnie poprawić.
Radny H. Kaczmar zapytał czy w perspektywie czasu istnieje możliwość poprawy drogi łączącej m. Siekierki - Moryń - Osinów - Cedynię, ponieważ na tej drodze dawno nie były wykonywane żadne naprawy. Radny dodał, że jest to droga, po której w okresie letnim przemieszcza się wiele osób, natomiast jej stan jest taki, że nawet rowerem ciężko jest po niej przejechać.


Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg - Ryszard Dziok

odpowiedział, że remonty cząstkowe są prowadzone na wszystkich bitumicznych drogach i te drogi, o których mówił Radny H. Kaczmar również zostaną nimi objęte. Jeśli chodzi o drogę Moryń - Stare Łysogórki to zakres prac, jakie należałoby tam wykonać jest rzeczywiście bardzo duży, natomiast technologia, którą stosujemy, czyli remonty cząstkowe na taką drogę jak Moryń - Stare Łysogórki powoduje, że od 7 lat łatamy na niej dziury. Dyrektor dodał, że w tamtym roku składał wniosek na odnowę dróg, na którym umieścił m.in. właśnie tę drogę i kilka innych o podobnej nawierzchni. Budżet jednak wyszedł ponad 5 000 000 złotych i trzeba było skorygować go do sumy około 3 000 000 złotych tak jak w roku poprzednim, czyli należało wyrzucić takie zadania, które generują duże środki finansowe. Zakończenie remontu cząstkowego to jest tylko pewien etap. W tej chwili zakończymy etap cząstkowy a w miesiącu sierpniu czy wrześniu zaczną się pojawiać pierwsze dziury i będzie to trwało do momentu, kiedy nie wejdziemy z właściwą odnową tych dróg. Jednak odnowa jednej drogi na odcinku 5 kilometrów pochłonęłaby cały budżet, który posiadamy na remonty cząstkowe na wszystkich drogach w 9 gminach. Droga Stare Objezierze również zostanie objęta remontem cząstkowym.

data opublikowania: 2005-08-29 15:41:04
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-29 15:41:04

Interpelacja nr 59/XXV/2005

Radny M. Racinowski

zapytał czy znane są już wstępne wyniki matur w Powiecie Gryfińskim.


Etatowy Członek Zarządu - Adam Nycz

przedstawił wstępną analizę dot. tylko tych osób, które przystąpili do nowego egzaminu maturalnego w szkołach znajdujących się na terenie Powiatu Gryfińskiego.

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie: przystąpiły do matury 163 osoby, zdało 135, nie zdało 28 tj. 83% tych, którzy zdali w stosunku do tych, którzy nie zdali egzaminu maturalnego.
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie: przystąpiło do matury 166 osób, zdało 138, nie zdało 28 tj. 84% tych, którzy zdali w stosunku do tych, którzy nie zdali egzaminu maturalnego.
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie: przystąpiło do matury 89 osób, zdały 64, nie zdało 25 tj. 72% tych, którzy zdali w stosunku do tych, którzy nie zdali egzaminu maturalnego.
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie: przystąpiły do matury 22 osoby, zdało 8, nie zdało 14 tj. 37% tych, którzy zdali w stosunku do tych, którzy nie zdali egzaminu maturalnego.
 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach: przystąpiły do matury 52 osoby, zdało 27, nie zdało 25 tj. 52% tych, którzy zdali w stosunku do tych, którzy nie zdali egzaminu maturalnego.

Etatowy Członek Zarządu A. Nycz powiedział, że te wyniki trzeba poddać głębokiej analizie, bo tak naprawdę nie wiadomo, jaki jest wskaźnik zdania matur w szkołach w Powiecie Gryfińskim w stosunku do szkół znajdujących się w podobnych miejscowościach tj. Goleniów, Stargard Szczeciński. Na dzień dzisiejszy z gazet szczecińskich można wyczytać, że w Liceach Ogólnokształcących w Szczecinie wskaźnik zdających jest duży, natomiast w Liceach Profilowanych wskaźnik ten jest zbliżony do naszego. W tej chwili Wydział Edukacji dokonuje analiz gdzie są słabe strony naszych szkół dot. to także analiz w zakresie zdawalności z przedmiotów podstawowych.
Pan A. Nycz podał również wstępne dane rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Gryfińskim. Wstępne, dlatego ponieważ pierwszy etap naboru, czyli wywieszenie wyników na tablicach informacyjnych nastąpi 30 czerwca b.r. Następnie uczeń, który zobaczy swoje nazwisko na tejże liście to do 4 lipca musi przyjść i potwierdzić, że chce zostać w tej szkole albo też powie, że wycofuje swoje dokumenty i przechodzi do innej szkoły. Ta wiedza będzie najbardziej zgłębiona podczas drugiego etapu naboru, który będzie trwał 5 lipca. Ponowne składanie dokumentów i dodatkowa rekrutacja będzie w dniu 6 lipca a 7 lipca nastąpi ogłoszenie wyników. Pełną wiedzę dot. naboru uczniów do szkół w Powiecie Gryfińskim będziemy posiadać pod koniec sierpnia. Etatowy Członek Zarządu A. Nycz poprosił, aby dane, które poda potraktować jako coś bardzo wstępnego, dlatego że uczniowie składali dokumenty czasami do 3 różnych szkół.

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie: - planowany nabór - 254 osoby, chęć zgłosiło 150 osób, co stanowi 59 %.
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - planowany nabór 192 osoby, chęć zgłosiło 126 osób, co stanowi 66 %.
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - planowany nabór 288 osób, chęć zgłosiło 276 osób, co stanowi 96 %.
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - planowany nabór 320 osób, chęć zgłosiło 231 osób, co stanowi 72 %.
 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach -planowany nabór 160 osób, chęć zgłosiło 90 osób, co stanowi 56 %.

Tak przedstawia się sytuacja w poszczególnych placówkach. Zakładany plan całości przyjęć do szkół w Powiecie Gryfińskim wynosi 1214 osób. W chwili obecnej przyjęto 873 osoby, co stanowi 72 %. Dokładna informacja na powyższy temat zostanie przekazana pod koniec sierpnia br.

data opublikowania: 2005-08-29 15:43:03
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-29 15:43:03

Interpelacja nr 60/XXV/2005

Radny M. Racinowski

zapytał czy znana jest na dzień dzisiejszy w przybliżeniu ilość wolnych i zajętych łóżek w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie.


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

odpowiedziała, że obecnie w szpitalu na poszczególnych oddziałach przebywa następująca liczba pacjentów:

 • na Oddziale Internistycznym 30 osób,
 • na OIOM-ie 1 osoba - ponieważ była to osoba poparzona to została ona przewieziona na specjalistyczny oddział poopażeniowy w szpitalu w Gryficach (szpital wojewódzki),
 • na Oddziale Chirurgicznym 6 osób,
 • na Oddziale Ginekologicznym 2 osoby w tym odbyły się dwa porody.

Pani Starosta dodała, że jest to mniej więcej połowa wykorzystanych łóżek. Nigdy wykorzystanie łóżek w szpitalu w Gryfinie nie było 100%. Porównując do statystyk, które dostarczyła Pani Dyrektor na poprzednim posiedzeniu Rady Społecznej wynika, że na OIOM-ie średniorocznie wykorzystywane było 1 łóżko na 5 tam się znajdujących.
Na Ginekologii i Chirurgii również wykorzystanie łóżek oscylowało w granicach 50-60%. "Interna" natomiast była zawsze oblegana. Pani Starosta poinformowała, że odbudowanie zaufania do szpitala, do którego zaufanie niszczono przez ostatni miesiąc niestety będzie jakiś czas trwało. Natomiast szpital jest i wszystkie oddziały w nim pracują.

data opublikowania: 2005-08-29 15:43:03
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-29 15:43:03

Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.