Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXVI sesja Rady Powiatu

2005-08-17, godz.14:00

Interpelacja nr 61/XXVI/2005

Radna A. Zielińska

wskazała artykuł opublikowany w ostatnim numerze Tygodnika Gryfińskiego "o dobijaniu przedsiębiorczości" pod redakcją pana Pawła Nikitińskiego i poprosiła o odniesienie się do treści artykułu.


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

zacytowała: "naturalnie i Henryk Piłat miewa potknięcia a niekiedy popełnia poważne błędy ale jednocześnie raczej pomaga znajdującym się w kłopotliwych sytuacjach niż ich dobija. Wypada mieć przekonanie, że pani Ewa De La Torre i jej koledzy zastanowią się nad konsekwencjami podejmowanych przez ich podwładnych decyzji, nawet jeżeli kompetencyjnie są wobec nich zwierzchnikami tylko częściowo; nie do utrzymania jest bowiem postawa, w której urzędnik znajduje radość i satysfakcję z unicestwienia choćby jednego podatnika". Wszelkie ogłoszenia przesyłane prasie nie zostaną opublikowane w Tygodniku Gryfinskim, ponieważ w/w tygodnik nie wziął udziału w konkursie ofert ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie. Starosta Gryfiński wyraziła zdziwienie wobec treści zamieszczonego artykułu i wyjaśniła, iż po konsultacji z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego otrzymała informację, iż Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego a nie Starosta Gryfiński merytorycznie nadzoruje Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - Oddział Powiatowy. Gryfińscy przedsiębiorcy realizują inwestycje, budują warsztaty samochodowe, piekarnie oddają własne budynki do eksploatacji i zdarza się, że rozpoczynają w nich działalność nie uzyskawszy pozwolenia na użytkowanie. Zgodnie z procedurą nie można "zamknąć oczu", ale trzeba podjąć procedury zgodne z prawem. Wśród tych spraw, gdzie zostały nałożone grzywny w wysokości 75 tys. zł, -co nazwano "sposobem na zabicie przedsiębiorców"- są nawet takie sytuacje, w której dany przedsiębiorca złożył donos na inną osobę, która nie uzyskała pozwolenia na użytkowanie po czym ta osoba zaatakowana złożyła donos na tego przedsiębiorcę, że to on nie ma pozwolenia na użytkowanie. Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego to zbadał i okazało się, że ten kto pierwszy donosił to naruszył przepisy. Gazeta namawia do tego, aby ta instytucja nie stosowała prawa tylko żeby przymykała oczy. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wymierzył kary znanym osobistościom, które prowadzą działalność gospodarczą, ale niestety naruszyły one prawo. Starosta zapytała dlaczego przy okazji urzędnicy są warci zabicia a nie pochwalenia w sprawie, która ich w ogóle nie dotyczy ponieważ to nie leży w ich kompetencji. Rzeczywiście ktoś wykonuje swoje obowiązki i stawia mu się zarzut, że wykonuje te obowiązki. Urzędnicy nie są od "przymykania" oczu. Starosta Gryfiński odpowiedział, że na uzasadnione krytyki stara się odpowiadać, wyjaśniać ale zauważyła pewien błąd merytoryczny jak mylenie pojęć - Starosty jako zwierzchnika służbowego, pracowników Starostwa i organu administracji z Zarządem Powiatu, który jest organem wykonawczym Powiatu, z Radą Powiatu która jest organem uchwałodawczym, a stosowanie tych wszystkich pojęć zamiennie naprawdę doprowadza do śmiesznych sytuacji. Starosta Gryfiński powiedziała, że bardzo często odpiera niezasłużone ataki wynikające po prostu z braku wiedzy i podsumowała odpowiedź stwierdzeniem, iż wymienione w artykule zarzuty nie odnoszą się do Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

data opublikowania: 2005-09-27 12:39:55
data ostatniej aktualizacji: 2005-09-27 12:39:55

Interpelacja nr 62/XXVI/2005

Radny M. Racinowski

zapytał, czy protokoły z 3 i 9 sierpnia 2005 r. z posiedzenia Zarządu Powiatu są udostępnione do wglądu Radnym.


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

odpowiedziała, że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym został przyjęty protokół z dnia 9 sierpnia i znajduje się on na sali do wglądu, natomiast protokół z poprzedniego posiedzenia nie został przyjęty ze względu na zgłoszone poprawki redakcyjne.

data opublikowania: 2005-09-27 12:39:55
data ostatniej aktualizacji: 2005-09-27 12:39:55

Interpelacja nr 63/XXVI/2005

Radny M. Racinowski

poprosił o zdementowanie plotek dotyczących podwyżek dla członków Zarządu Powiatu i pracowników Starostwa Powiatowego w obliczu niekorzystnej sytuacji finansowej Powiatu Gryfińskiego.


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

nie zgodziła się z opinią dotyczącą niekorzystnej sytuacji finansowej powiatu i zwróciła uwagę na Informację z przebiegu wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za I półrocze gdzie na stronie 151 wykazane są wskaźniki, dotyczące sytuacji finansowej powiatu gryfińskiego. Wyglądają one następująco - poziom zadłużenia, który może być maksymalnie na poziomie 60 % dochodów czyli 34.089.954 zł w powiecie gryfińskim według tytułów dłużnych - na dzień 30.06.2005 r. wynosi 14.589.224 zł - maksymalny roczny poziom obciążenia budżetu z tytułu zadłużenia na 2005 r. może wynosić 12 % czyli 6.817.991 zł a w powiecie gryfińskim prognozowany roczny poziom obciążenia budżetu z tytułu zadłużenia na 2005 r. wynosi 2.306.337 zł; górne ograniczenie relacji deficytu do uchwalonych dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikające z art. 45 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na rok 2005 wynosi 29,3 %, z wyjątkiem deficytu finansowanego nadwyżką budżetową z lat ubiegłych a planowany deficyt naszego budżetu wynosi 1.717.000 zł, co stanowi 3,0 % planowanego dochodów budżetu i deficyt powiatu na 30.06.2005 r. wynosi 1.116.933 zł, co stanowi 4,2 % dochodów budżetu. Powiat gryfiński realizuje inwestycje ze środków zewnętrznych z pieniędzy unijnych, PFRON-u, MENiS-u i efekty tego widać w sprawozdaniu z półrocza. A zatem nie zbliża się do żadnych niedobrych granic zadłużenia, nie ma katastrofy, powiat realizuje zadania. Taki wynik finansowy jest efektem pracy urzędników, którzy od 2000 r. a niektórzy od 2001 r. nie otrzymywali podwyżek. Jeżeli się wymaga, a Radni również stawiają im określone zadania, zakres nowych zadań przybywa niekoniecznie z adekwatnymi pieniędzmi do ich realizacji. II kadencja rozpoczęła się od sytuacji, w której wszyscy członkowie kadry zarządzającej: Starosta, Wicestarosta, Etatowy Członek Zarządu, Skarbnik i Sekretarz "na starcie" otrzymali wynagrodzenia niższe od poprzedników w 1999 roku. Członkowie Zarządu uznali, że nie mogą być to pensje nawet równe, a tym bardziej wyższe, gdyż trzeba się wykazać pracą. W opinii Starosty Gryfińskiego, jej współpracownicy wykazali się ogromną pracą. Dokonany został bardzo szczegółowy audyt jak wygląda średnie wynagrodzenie w poszczególnych grupach zawodowych w Polsce. Oscyluje ono w granicach uśrednionego wynagrodzenia na poziomie 2,5 tysiąca brutto. To jest niespełnione marzenie pracowników Starostwa Powiatowego i niespełnialne w tej kadencji. Starosta uznała, że po trzech latach pracy, ludzie którzy zarabiają jako urzędnicy mający wyższe wykształcenie, czasami dwa fakultety, bo wszyscy podwyższają kwalifikacje zasługują na to, aby po czterech latach podwyższyć pensje. W konsultacji z zastępcami taki krok został uczyniony ze skutkiem od 1 sierpnia. Po czterech latach uznano, że pracownicy zasługują na regulację płac tak jak wszyscy inni pracownicy, którzy dobrze wykonują swoją pracę. Starosta Gryfiński powiedziała, iż wymagania stawiane pracownikom są ogromne, a wykształcenie pracowników chce upublicznić na stronach internetowych, aby nikt nie miał wątpliwości jacy urzędnicy i z jakimi kwalifikacjami obsługują największy pod względem powierzchni powiat w województwie zachodniopomorskim. Poinformowała również o zamiarach upublicznienia także innych danych o średnich zarobkach na poszczególnych stanowiskach w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, a także do średnich zarobków w innych jednostkach organizacyjnych powiatu. Starosta Gryfiński podała przykład referenta z wyższym wykształceniem zarabiającego 1260 zł brutto w Starostwie Powiatowym. Odnosząc się do zarobków członków Zarządu Powiatu stwierdziła, że jej zastępcy podpisują się pod realizacją projektów unijnych, podpisują weksle in blanco, biorąc na siebie odpowiedzialność także zasługują na to, żeby zarabiali co najmniej tyle ile wynosiły płace ustalone Staroście i Zastępcy w 1999 roku bez sprzeciwu Rady, lecz Powiatu na to nie stać i w związku z tym regulacja płac nastąpiła w ramach posiadanych środków, które Rada Powiatu zatwierdziła jako 3 % wzrost kosztów wynagrodzeń w uchwale budżetowej, która została podjęta w grudniu ubiegłego roku. Plan w zakresie tych wydatków w rubryce wynagrodzenia nie został i nie zostanie przekroczony. Starosta Gryfiński przekazała informację o średnich płacach w Starostwie Powiatowym w Gryfinie na poszczególnych stanowiskach w relacji do średniej płacy i innych wynagrodzeń w ujęciach porównawczych w jednym egzemplarzu Panu Radnemu Racinowskiemu.

data opublikowania: 2005-09-27 13:38:34
data ostatniej aktualizacji: 2005-09-27 13:38:34

Interpelacja nr 64/XXVI/2005

Radny M. Racinowski

poprosił o zajęcie się sprawą niewykorzystanych przez członków Zarządu urlopów za 2003, 2004 rok i określenie terminu ich wykorzystania.


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

odpowiedziała, że wykorzystanie urlopów przez Zarząd i kadrę kierowniczą jest skrupulatnie realizowany według planu. Są tu niewielkie odstępstwa ale zaległości do końca roku nie będzie żadnych. Jeśli chodzi o kadrę pracowniczą to w 2003 i 2004 nie było żadnych zobowiązań i zaległości. W stosunku do kadry kierowniczej to Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska zaległości ma 1 dzień zaległego urlopu z 2004 r., Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart z 2004 r. ma 18 dni zaległych i wykorzysta je łącznie z fragmentem urlopu do bieżącego roku; Starosta Gryfiński ma zaległości z 2004 roku wynoszące 1 dzień; Wicestarosta Gryfiński wykorzystał urlop i nie ma zaległego za 2004 r.; Etatowy Członek Zarządu Adama Nycza ma zaległości i wynoszą one 14 dni za 2003 r., 26 dni za 2004 r. Wynika to z tego, że pan Adam Nycz pisał podanie o urlop jednak niestety znalazł się w szpitalu i nie mógł tego urlopu mimo planów wykorzystać. Dzisiaj kiedy w przededniu rozliczenia projektów, za które odpowiada i gdzie składa podpisy pod wnioskami unijnymi nikt go nie może zastąpić mimo, iż poprosił o urlop, ponieważ nie chce mieć zaległości. Starosta Gryfiński powołując się na obiektywne potrzeby obiecała podjąć próbę wykorzystania zaległego urlopu przez kadrę kierowniczą. Starosta Gryfiński przekazała w/w informację na piśmie Radnemu Racinowskiemu.

data opublikowania: 2005-09-27 13:38:34
data ostatniej aktualizacji: 2005-09-27 13:38:34

Interpelacja nr 65/XXVI/2005

Radny M. Racinowski

poprosił o informację dotyczącą Dożynek Powiatowych w Moryniu, kto je finansuje i jakie kwoty zostaną przeznaczone na ten cel z budżetu powiatu.


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

odpowiedziała, że Dożynki Powiatowe jako inicjatywa były realizowane w poprzedniej kadencji i jest to dobry pomysł na promocję produktów regionalnych, rękodzieła, rolnictwa po wejściu do Unii Europejskiej. W tym roku został wybrany Moryń, dlatego że Moryński Ośrodek Kultury jest współrealizatorem i współorganizatorem tych Dożynek, jak również Urząd Miasta i Gminy w Moryniu. Powiat zatem współorganizuje tę imprezę i będą to Dożynki Powiatowo-Gminne. Na realizację tego zadania zostały przeznaczone 4 tys. zł. Powiat zabiega o środki zewnętrzne. Zwrócono się do przedsiębiorców działających na terenie powiatu, do gmin z zaproszeniem do współpracy. Zaproszeni zostaną radni wszystkich gmin z terenu powiatu gryfińskiego, radni powiatu, wójtowie, burmistrzowie, sołtysi i rolnicy. Starosta Gryfiński wyraziła nadzieję, że wspólnie wszyscy będą świętować święto plonów i kultywować stare polskie zwyczaje.

data opublikowania: 2005-09-27 13:50:15
data ostatniej aktualizacji: 2005-09-27 13:50:15

Interpelacja nr 66/XXVI/2005

Radny M. Racinowski

poprosił o informację dotyczącą realizacji dochodów powiatu w zakresie wydawania tablic samochodowych, motocyklowych oraz o odniesienie tego do założeń budżetowych.


Etatowy Członek Zarządu A. Nycz

odpowiedział, że ogólne wpływy z opłat komunikacyjnych zawarte zostały w Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2005 r. na stronie 49 - dział 750, rozdział 75020 - wpływy z opłat komunikacyjnych. Plan uchwały budżetowej wynosił 3 279 014 zł, wykonanie 1 657 067 zł, co dało 50,54 % wykonania. Zatem obawy o wpływy z opłat komunikacyjnych, na tym etapie nie są uzasadnione.

data opublikowania: 2005-09-27 13:50:15
data ostatniej aktualizacji: 2005-09-27 13:50:15

Interpelacja nr 67/XXVI/2005

Radna G. Kotowicz

zapytała o stopień realizacji uchwały w sprawie przekazania Placu Wolności na rzecz gminy Cedynia.


Dyrektor PZD w Gryfinie R. Dziok

poinformował, iż została podjęta uchwała o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej Placu Wolności w celu nadania jej kategorii drogi gminnej. W tej chwili Gmina Cedynia nie może przejąć na własność drogi powiatowej, ponieważ może ona stać się w świetle prawa drogą gminną od 1 stycznia 2006 roku. Zatem właścicielem do końca roku musi być powiat. Na przełomie września i października planowane jest wystąpienie o wygaszenie trwałego zarządu z dniem 1 stycznia 2006 r., ponieważ zgodnie z przepisami uchwały podjęte po trzecim kwartale roku 2004 mogą funkcjonować dopiero z początkiem 2006 r.

data opublikowania: 2005-09-27 14:08:59
data ostatniej aktualizacji: 2005-09-27 14:08:59

Interpelacja nr 68/XXVI/2005

Radna W. Kmieciak

poprosiła w imieniu osób niepełnosprawnych i stowarzyszeń o zwiększenie ilości dni przyjmowania interesantów w filii PCPR w Chojnie.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

poinformowała, iż wniosek pani Radnej Wandy Kmieciak w sprawie zwiększenia liczby dni przyjęć dla osób niepełnosprawnych przez PCPR w ośrodku w Chojnie przyjęła do realizacji obecna na sali Dyrektor PCPR w Gryfinie Urszula Kwietniewska-Łacny.

data opublikowania: 2005-09-27 14:08:59
data ostatniej aktualizacji: 2005-09-27 14:08:59

Interpelacja nr 69/XXVI/2005

Radna W. Kmieciak

zapytała, na jakim etapie jest sprawa utworzenia specjalistycznego gabinetu stomatologicznego dla osób niepełnosprawnych umysłowo z terenu powiatu gryfińskiego.


Koordynator ds. Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko

poinformował, iż gabinety świadczące usługi medyczne w zakresie lecznictwa stomatologicznego u osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim (tak wynika ze wskazań medycznych) wykonywane są w znieczuleniu ogólnym, przy całkowitej sanacji jamy ustnej w tym profilaktyki profesjonalnej. Świadczenia z tego zakresu realizować mogą placówki, które uzyskały akceptację Konsultanta Wojewódzkiego do spraw Anestezjologii. Miejsce udzielania świadczeń winno być wolne od barier architektonicznych i mieć lekarza anestezjologa, lekarza dentystę przynajmniej z pierwszym stopniem specjalizacji, asystentkę stomatologiczną. Jarosław Witeńko dodał iż przychodnia stomatologiczna na ul. Szczecińskiej w Gryfinie jest wolna od barier architektonicznych a jej współwłaścicielka wyraziła wstępne zainteresowanie realizacją takich świadczeń. Koordynator wskazał problem znalezienia źródła uzyskania wiedzy na temat ilości takich pacjentów z terenu powiatu gryfińskiego. PCPR w Gryfinie jest w stanie wskazać tych, którym wydaje decyzje o niepełnosprawności. W klinice na ul. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, która realizuje takie świadczenia podano nieoficjalną informację, że do czerwca 2005 r. było około 20 wizyt pacjentów z powiatu gryfińskiego. Pani radna podpowiadała, aby utworzyć taki gabinet w szpitalu. Tutaj jednak pojawia się problem z przystosowaniem pomieszczenia. Respirator jest, ale koniecznym byłoby zakupienie unitu, który kosztuje minimum około 60 tys. zł oraz zatrudnienie specjalisty. Koordynator ds. Ochrony Zdrowia zapewnił, iż dokłada wszelkich starań w rozmowach z Narodowym Funduszem Zdrowia, aby powstał w/w gabinet.
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre zaproponowała, aby napisać program w zakresie profilaktyki stomatologicznej u osób niepełnosprawnych w powiecie gryfińskim przy udziale Pani Radnej Kmieciak, który sfinansowałby usługi dla 20 osób. Program byłby realizowany z dziedziny profilaktyki w ramach nowego zadania postawionego powiatowi.

data opublikowania: 2005-09-27 14:20:17
data ostatniej aktualizacji: 2005-09-27 14:20:17

Interpelacja nr 70/XXVI/2005

Radna W. Kmieciak

zapytała, kiedy zostanie oddany do użytku rentgen w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie.


Koordynator ds. Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko

poinformował, iż Pracownia RTG wraz z aparatem uzyskała pozytywną opinię Sanepidu do spraw Radiologii i powinna ruszyć do końca sierpnia br.

data opublikowania: 2005-09-27 14:20:17
data ostatniej aktualizacji: 2005-09-27 14:20:17

Interpelacja nr 71/XXVI/2005

Radna W. Kmieciak

zaproponowała przekazanie jednego respiratora ze zlikwidowanego OIOM-u w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie na rzecz planowanego specjalistycznego gabinetu stomatologicznego dla osób niepełnosprawnych umysłowo.


Koordynator ds. Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko

poinformował, iż gabinety świadczące usługi medyczne w zakresie lecznictwa stomatologicznego u osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim (tak wynika ze wskazań medycznych) wykonywane są w znieczuleniu ogólnym, przy całkowitej sanacji jamy ustnej w tym profilaktyki profesjonalnej. Świadczenia z tego zakresu realizować mogą placówki, które uzyskały akceptację Konsultanta Wojewódzkiego do spraw Anestezjologii. Miejsce udzielania świadczeń winno być wolne od barier architektonicznych i mieć lekarza anestezjologa, lekarza dentystę przynajmniej z pierwszym stopniem specjalizacji, asystentkę stomatologiczną. Jarosław Witeńko dodał iż przychodnia stomatologiczna na ul. Szczecińskiej w Gryfinie jest wolna od barier architektonicznych a jej współwłaścicielka wyraziła wstępne zainteresowanie realizacją takich świadczeń. Koordynator wskazał problem znalezienia źródła uzyskania wiedzy na temat ilości takich pacjentów z terenu powiatu gryfińskiego. PCPR w Gryfinie jest w stanie wskazać tych, którym wydaje decyzje o niepełnosprawności. W klinice na ul. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, która realizuje takie świadczenia podano nieoficjalną informację, że do czerwca 2005 r. było około 20 wizyt pacjentów z powiatu gryfińskiego. Pani radna podpowiadała, aby utworzyć taki gabinet w szpitalu. Tutaj jednak pojawia się problem z przystosowaniem pomieszczenia. Respirator jest, ale koniecznym byłoby zakupienie unitu, który kosztuje minimum około 60 tys. zł oraz zatrudnienie specjalisty. Koordynator ds. Ochrony Zdrowia zapewnił, iż dokłada wszelkich starań w rozmowach z Narodowym Funduszem Zdrowia, aby powstał w/w gabinet.
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre zaproponowała, aby napisać program w zakresie profilaktyki stomatologicznej u osób niepełnosprawnych w powiecie gryfińskim przy udziale Pani Radnej Kmieciak, który sfinansowałby usługi dla 20 osób. Program byłby realizowany z dziedziny profilaktyki w ramach nowego zadania postawionego powiatowi.

data opublikowania: 2005-09-27 14:25:04
data ostatniej aktualizacji: 2005-09-27 14:25:04

Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.