Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXI sesja Rady Powiatu

2005-12-29, godz.15:00

Interpelacja nr 80/XXXI/2005

Radny Maciej Racinowski

zapytał jak wygląda realizacja uchwały Rady Powiatu w sprawie podpisania umowy z firmą "Intermed".


Starosta Gryfiński E. De La Torre

odpowiedziała, że rozumie, iż radnemu M. Racinowskiemu chodzi o umowę, która miała być zawarta zgodnie z dyspozycją Rady i uchwałą Rady Powiatu z dnia 14 grudnia br. a stanowiła załącznik do uchwały. Ta umowa została podpisana 19 grudnia br. Jest to umowa którą Rada Powiatu zaakceptowała jako zał. do uchwały nr XXX/385/2005. Starosta dodała, że nie ma jeszcze realizacji postanowień tej uchwały, ponieważ w poszczególnych zapisach jest konieczność zawarcia dodatkowych umów, które również będą akceptowane uchwałami Rady Powiatu. Rada Powiatu na bieżąco będzie miała na ten temat wiedzę, dlatego że będzie sama o tym decydować.

data opublikowania: 2006-01-18 14:45:32
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-18 14:45:32

Interpelacja nr 81/XXXI/2005

Radny Maciej Racinowski

poprosił o odpowiedź na pisemną interpelację, którą złożył w Biurze Obsługi Rady i Zarządu, ponieważ termin dwutygodniowy na odpowiedź określony w statucie już w chwili obecnej upływa.


Starosta Gryfiński E. De La Torre

odpowiedziała, że interpelacja została na piśmie zgłoszona dyrektorowi szpitala. Jeśli ta odpowiedź nie dotarła jeszcze do radnego M. Racinowskiego to bardzo przeprasza za to, że jeszcze jej nie otrzymał. Starosta dodała, że niewątpliwie jak będzie taka możliwość to jeszcze jutro zostanie doręczona odpowiedź na zgłoszoną interpelację w formie pisemnej radnemu M. Racinowskiemu.

data opublikowania: 2006-01-18 14:45:32
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-18 14:45:32

Interpelacja nr 82/XXXI/2005

Radny Jan Podleśny

zapytał ile zostało zobowiązań wymagalnych we wszystkich placówkach powiatu łącznie.


Starosta Gryfiński E. De La Torre

odpowiedziała, że nie zostały zrealizowane przez Urząd Wojewódzki płatności związane z realizacją projektów, za które Powiat Gryfiński zapłacił z góry m in. budowę windy w szpitalu, zakup sprzętu i aparatury diagnostycznej oraz budowę drogi Bartkowo - Gajki. Powiat oczekiwał wg harmonogramu, który został przyjęty przez Wojewodę wypłaty tych pieniędzy. Była to kwota blisko 3 mln. złotych. Do dzisiaj z budżetu Wojewody zgodnie z planem nie spłynęły do budżetu powiatu kwoty: 833 tys. złotych z tytułu zakupu aparatury diagnostycznej, 160 tys. złotych z tytułu budowy windy i 100 tys. z tytułu budowy w/w drogi. To oznacza, że powiat zapłacił za realizacje powyższych zadań czekając na zwrot pieniędzy jednak zwrotu tego nie otrzymał. Harmonogram spłat jest w tej chwili tak napięty również u Wojewody, że nie tylko Powiat Gryfiński, ale również samorządy gminne i inne samorządy powiatowe "dobijają" się do drzwi Wojewody o to, aby je wypłacić. Do jutra do godz. 11.00 ma wpłynąć na konto powiatu kwota, powyżej 800 tys. złotych, która pozwoli na zapłacenie rat kredytów w rachunku bieżącym. Nie oznacza to, że powiat w tym roku dostanie pełną kwotę, która powinna wpłynąć na konto. To oznacza, że trzeba po stronie wydatków mieć mniejsze wydatki skoro fizycznie nie ma tych pieniędzy na rachunku bankowym. Kwota słusznych oczekiwań jednostek Powiatu Gryfińskiego jest oczywiście wyższa niż kwota zobowiązań wymagalnych. Starosta dodała, że przez wszystkie lata od pierwszego dnia istnienia samorządu ze względu na strukturę dochodów samorządu większość jednostek przechodziła ze zobowiązaniami wymagalnymi na kolejny rok. W tym roku dodatkowo problem z finansami powiatu spowodowany jest brakiem wpływu środków ze sprzedaży nieruchomości oraz wypłaty pieniędzy od Wojewody za realizacje projektów ze środków unijnych. W dniu jutrzejszym o godz. 12.00 zbierze się Zarząd Powiatu, który dostanie informację od Skarbnika Powiatu o "ruchu" pieniędzy na koncie powiatu. Informacja o stanie zobowiązań zostanie radnym przekazana na piśmie.

data opublikowania: 2006-01-18 14:48:49
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-18 14:48:49

Interpelacja nr 83/XXXI/2005

Radny Jan Podleśny

nawiązując do uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok powiedział, że zaniepokoił go zapis w w/w uchwale "...Ujemny wynik operacyjny oznacza, że Powiat nie jest w stanie pokryć bieżących wydatków z bieżących wpływów, a obsługa zadłużenia finansowana jest z wpływów ze sprzedaży majątku lub poprzez zaciągnięcie nowych zobowiązań...". W związku z powyższym Radny zapytał jak to się ma do spotkania noworocznego, jeżeli istnieją problemy z finansowaniem bieżącej działalności powiatu. Ile spotkanie noworoczne kosztuje i kto za nie zapłaci.


Starosta Gryfiński E. De La Torre

odpowiedziała, że spotkania noworoczne w poprzednich latach były organizowane z pieniędzy unijnych, ponieważ powiat miał co roku przyznawane granty. Ponieważ w tym roku grantu takiego nie przyznano, mimo że powiat złożył wniosek to ta impreza tak jak dożynki, które były organizowane przez Powiat Gryfiński i Gminę Moryń będzie sfinansowana z pieniędzy sponsorów. Starosta dodała, że wie o tym, iż radny J. Podleśny ma duże doświadczenie w pozyskiwaniu pieniędzy od sponsorów i wie jak się finansuje tego typu imprezy, dlatego powiat pójdzie torem, który wyznaczył pan radny i skorzysta z dobrych doświadczeń. Impreza ta nie jest imprezą rozrywkową w sensie takim, że powiat urządza sobie bankiet tylko jest to impreza, na której są przyznawane laury wybitnym postaciom Powiatu Gryfińskiego. Również to, co znajdzie się na stołach będzie przygotowane we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich, z ludźmi, którzy zajmują się promocją produktów regionalnych i zrobione zostanie wszystko, aby impreza się odbyła, bo jest imprezą tradycyjną jak wiele innych imprez w powiecie. Naturalnym oczywiście jest to, że powiat nie stać na drogie rozrywki i zostaną radnemu J. Podleśnemu, jeśli sobie życzy, przedstawione wpływy ze strony sponsorów jak i sposób wydatkowania tych pieniędzy, co do grosza.

data opublikowania: 2006-01-18 14:48:49
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-18 14:48:49

Interpelacja nr 84/XXXI/2005

Radny Jan Podleśny

zapytał czy Starosta mogłaby przybliżyć termin wypłat dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego.


Starosta Gryfiński E. De La Torre

odpowiedziała, że zgodnie z harmonogramem wynagrodzenia otrzymali już pracownicy obsługi. Ponieważ nauczyciele maja płacone z góry, to 2 stycznia powinni dostać pensje. W chwili obecnej powiat czeka na pieniądze.

data opublikowania: 2006-01-18 14:52:29
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-18 14:52:29

Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.