Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIII sesja Rady Powiatu

2006-02-28, godz.09:00

Interpelacja nr 93/XXXIII/2006

Radna A. Zielińska

zwróciła się z prośbą o poparcie działań związanych z pozostawieniem siedziby Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gryfinie, która w ramach projektu łączenia oddziałów miałaby być przeniesiona do Szczecina. Radna podkreśliła ważny charakter w/w inspekcji w działaniach na rzecz rolników z terenu Powiatu Gryfińskiego.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

odpowiedziała, że oczywiście temat zostanie rozeznany i jest zdania, że jak najwięcej agend umożliwiających obsługę petentów na terenie Powiatu Gryfińskiego bez konieczności przemieszczania się poza jego granice jest słuszny i poprosiła radną A. Zielińską o współpracę w tej sprawie z wicestarostą J. Rucińskim, który będzie pilotował tą sprawę.

data opublikowania: 2006-03-27 12:03:03
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-27 12:03:03

Interpelacja nr 94/XXXIII/2006

Radny Jan Podleśny

zwrócił się do Zarządu z prośbą o ustosunkowanie się do artykułu zamieszczonego w nr 8 Gazety Chojeńskiej z dnia 21.02.2006 r. w sprawie zaległości finansowych Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie za 2005 r.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

odpowiedziała, że każdemu organowi wykonawczemu gminy wolno pisać do gazet i wyrażać swoje poglądy. Wprawdzie Rada Powiatu i Zarząd nie piszą do gazet, aby oceniać działalność zarówno uchwałodawczą jak i wykonawczą innych gmin, natomiast burmistrz Chojny odniósł się tutaj do kondycji finansowej powiatu, która oczywiście będzie radnym przedstawiona w sprawozdaniu rocznym. Starosta E. De La Torre powiedziała, że nie będzie komentowała tego, co pan burmistrz uznaje za stosowne co powinno być robione przez Radę Powiatu i Zarząd, dlatego że wyraził on swoje poglądy. Jeśli chodzi o informację na temat aktualnego wykazu zobowiązań jednostki to takowe zobowiązanie na dzień 26 stycznia zostało przedstawione przez PZD Zarządowi i było przedmiotem rozpatrywania w dniu 16 lutego 2006 r. Starosta dodała, że spływają pieniądze do PZD i sukcesywnie regulowane są wszystkie zobowiązania. W związku z powyższym radni zostaną poinformowani o zakończeniu tego procesu.

data opublikowania: 2006-03-27 12:03:03
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-27 12:03:03

Interpelacja nr 95/XXXIII/2006

Radny Henryk Kaczmar

wniósł pisemną interpelację w sprawie byłego DPS w Moryniu, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

odpowiedziała radnemu H. Kaczmarowi, że odpowiedź na jego interpelację zostanie udzielona w formie pisemnej.

Radny Ryszard Laska

poprosił o kopię odpowiedzi na interpelację dotyczącą Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

data opublikowania: 2006-03-27 12:05:16
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-27 12:05:16

Interpelacja nr 96/XXXIII/2006

Radny Bolesław Paulski

zwrócił się do Zarządu z zapytaniem, po co dokonuje się zmiany w budżecie w związku z drukiem nowym nr 19 w kontekście zapisów, które są na stronie 8 w sprawozdaniu z posiedzeń Zarządu z 1 lutego. Mianowicie Zarząd pozytywnie rozpatruje wniosek dyrektor PCPR w sprawie zmian w przyznanym jej budżecie. Zmniejsza się wydatki o kwotę 3 138 zł w dziale 852 rozdziale 85204 na zwiększenie w dziale 852 rozdziale 85201 paragrafie 2580, zatem te kwoty były jużw budżecie PCPR.


Dyrektor PCPR Urszula Kwietniewska-Łacny

odpowiedziała, że kwota w wysokości 3 138 zł jest to kwota, o którą zostanie zwiększony budżet na cały rok dla Domu Dziecka Agatos w Gardnie. Jest to kwota jednorazowa, gdyż w poprzednim roku pan Drabik poniósł wydatki. Dyrektor dodała, że w związku z tym, że doszło tam jeszcze jedno dziecko będzie jeszcze jedna uchwała na pokrycie dodatkowych kosztów z przyjściem 23 listopada 2005 dziesiątego dziecka do w/w Domu. Gmina Szczecin przelewa za pobyt dziecka pieniądze i o taką kwotę będzie zwiększany budżet pana Drabika. Najpierw podpisywane jest porozumienie między powiatami i na jego podstawie pieniądze są przekazywane do budżetu powiatu – najpierw muszą "wejść" do budżetu żeby potem z niego "wyjść".

data opublikowania: 2006-03-27 12:05:16
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-27 12:05:16

Interpelacja nr 97/XXXIII/2006

Radny Bolesław Paulski

zaproponował w imieniu przedsiębiorcy pana Kasjana dzierżawiącego pomieszczenia pod działalność gospodarczą rozważyć możliwość przekazania w formie darowizny szpitalowi pomieszczeń piwnicznych w celu pozyskiwania przez szpital środków z ich dzierżawy.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

odpowiedziała, że podmiot gospodarczy jakim jest pan S. Kasjan wystąpił do Powiatu Gryfińskiego z prośbą o bezprzetargową sprzedaż lokalu, w którym prowadzi swoją działalność gospodarczą. Z podobnym wnioskiem w tym samym obiekcie wystąpili lekarze z NZOZ Pediatryczno-Internistycznego ponieważ znajduje się to w jednym obiekcie, który jest przedmiotem sprzedaży, o której to Rada zadecydowała. Sprzedaż ma nastąpić i jest to ukłon w stosunku do dotychczasowych dzierżawców w postaci, (na co zezwala prawo), bezprzetargowej sprzedaży. Starosta powiedziała, że przekazanie przychodni szpitalowi, które także nastąpiło na podstawie uchwały Rady jest to przywrócenie stanu jaki był stanem początkowym w 2003 r. Pan Kasjan prowadzący działalność gospodarczą, wystąpił o rozłożenie płatności na raty. Zarząd nigdy nie stosował rozkładania na raty jakichkolwiek płatności ze strony nabywających nieruchomości stanowiące własność powiatu. Również odmowę otrzymał lekarz z NZOZ Chrobry w Gryfinie. Zarząd nie stosuje kwestii rozkładania na raty, albowiem są to dochody powiatu, które muszą się zmieścić w obrębie budżetu. W związku z powyższym nie ma możliwości, rozkładania płatności na raty ponieważ zostałby zastosowany brak równouprawnienia podmiotów w tej dziedzinie. Zarząd uważa, że specjalnymi preferencjami jest już kupno nieruchomości w formie bezprzetargowej. Rozłożenie na raty niewątpliwie uszczupliłoby w tym okresie budżetowym dochody powiatu.

Radny Bolesław Paulski

powiedział, że jego wypowiedź miała dwa wątki. Pan Kasjan był zmuszony do wykupienia pomieszczenia w sytuacji, gdy przychodnia była też wystawiona do sprzedaży. Sytuacja się zmieniła w momencie kiedy Rada podjęła uchwałę o przekazaniu w formie aktu darowizny dla szpitala dużej przychodni. Status pana Kasjana również zmienił się w tej oto materii, ponieważ związany jest on ściśle i bezpośrednio z działalnością szpitala. Jest on jako podmiot zobowiązany do corocznego składania oferty na świadczenia usług pralniczych i kucharskich. Może być pozbawiony możliwości świadczenia usług a uszczęśliwiony natomiast zostanie piwnicą. Radny dodał, że pan Kasjan zatem zwrócił się do niego z prośbą (i taką to oto interpelację Radny przedkłada), aby te piwnice, które były związane integralnie przez cały czas ze szpitalem przekazać w darowiźnie szpitalowi, a pan Kasjan będzie je od szpitala tak, jak pomieszczenia kuchenne i zaplecze, oraz pomieszczenia pralni dzierżawił. W momencie kiedy nie podpisze szpital z nim kontraktu na rok następny ta dzierżawa będzie automatycznie wygasała, jednocześnie szpital będzie czerpał pożytki z tejże dzierżawy.

Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński

odpowiedział, że przedsiębiorca pan Kasjan nie przekazał wszystkiego do końca. Składał on dwukrotnie wniosek w odpowiedzi na pismo powiatu z zapytaniem, czy wyraża gotowość do zakupu nieruchomości, którą dzierżawi w przychodni. Rada odpowiednią uchwałą przeznaczyła cały budynek do sprzedaży. Później była druga uchwała o odstąpieniu od przetargu na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Ponownie po wycenie tychże nieruchomości powiat wystąpił z ponownym zapytaniem, czy pan Kasjan podtrzymuje swoje stanowisko, swoją wolę co do nabycia tejże nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Pan Kasjan wyraził chęć wykupienia nieruchomości jednocześnie prosząc o rozłożenie płatności na raty. Zarząd nie mógł wyrazić na to zgody ponieważ tak samo postąpił w stosunku do innym podmiotów. Jeżeli pan Kasjan nie wyraziłby zgody nabycia tejże nieruchomości to ta część pozostałaby na razie w dyspozycji powiatu i może w perspektywie czasu zostałaby przekazana szpitalowi.

Radny Bolesław Paulski

powiedział, że pan Kasjan działa poniekąd w interesie szpitala, a po części w swoim. Szpital dostając współwłasność parter-piwnica nie będzie musiał ustanawiać służebności drogowej, bo de facto na dzień dzisiejszy pan Kasjan nie ma możliwości dojścia do swojej działki. Góra szpitala czyli NZOZ, nawet jak szpital nie podpisze umowy z panem Kasjanem to dalej będzie funkcjonował. Natomiast pan Kasjan bez służebności drogowej na tej działce, którą szpital otrzymał w drodze darowizny nie będzie mógł świadczyć usług.

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

dodała, że pan radny Paulski wielokrotnie używał argumentu, że podmioty gospodarcze na rynku gospodarczym biorą na siebie ryzyko gry gospodarczej. Starosta powiedziała, że nikt nie chce zrobić krzywdy usługodawcom. Przykładem jest sterylizatornia prowadzona przez panią Kamińską, która jest w zasadzie w 100% uzależniona od szpitala i wyśmienicie sobie ułożyła relacje ze szpitalem funkcjonując jako podmiot gospodarczy na rynku. Zarząd i Rada w te relacje aż tak dalece władczo nie powinna wkraczać, ponieważ podmioty będą ze sobą współpracować i poradzą sobie w ramach gry rynkowej. Starosta Gryfiński powiedziała, że nieruchomość, którą w części ułamkowej chce kupić pan Kasjan nie została przekazana szpitalowi albowiem została wydzielona i ma odrębną działkę. Jest to odrębna nieruchomość z odrębnym numerem. Jeżeli chodzi o dojazd i służebność jest ona zabukowana we wszelkich możliwych aktach notarialnych i dlatego służebność przejazdu musi być zapewniona jeśli działka ma mieć charakter działki samodzielnej wraz z dostępem do drogi publicznej.

data opublikowania: 2006-03-27 12:07:52
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-27 12:07:52

Interpelacja nr 98/XXXIII/2006

Radna Wanda Kmieciak

podziękowała za odpowiedź Zarządu na pismo Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, lecz poprosiła o sprecyzowanie daty podjęcia rozmów z Zarządem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gryfinie w sprawie wykupu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej na działania rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

odpowiedziała, że zakup nieruchomości przy ul. Sprzymierzonych jest przewidziany w budżecie powiatu. Warsztaty Terapii Zajęciowej mają umowę najmu do końca bieżącego roku. Starosta Gryfiński powiedziała, że do końca tej kadencji w obrębie budżetu, który Rada uchwaliła będzie sfinalizowany ten zakup a negocjacje w tej sprawie trwają a prowadzi je pan wicestarosta J.Ruciński. Natomiast nie można zrealizować tego zakupu teraz natychmiast, gdyż oprócz prowadzonych negocjacji trzeba mieć odpowiednie środki w budżecie.

data opublikowania: 2006-03-27 12:07:52
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-27 12:07:52

Interpelacja nr 99/XXXIII/2006

Radna Wanda Kmieciak

zapytała, czy wpłynęły odpowiedzi z prywatnych gabinetów stomatologicznych w sprawie przystąpienia do utworzenia specjalistycznego gabinetu stomatologicznego dla osób z upośledzeniem umysłowym z terenu Powiatu Gryfińskiego.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

odpowiedziała, że pan koordynator J. Witeńko nie otrzymał wszystkich odpowiedzi stomatologów gryfińskich na pismo z propozycją prowadzenie usług na rzecz osób niepełnosprawnych. Specjalistyczny zakład stomatologiczny dla osób z upośledzeniem umysłowym z dyżurem anestezjologa jest jeden w Warszawie. Trudność polega na tym, że musi to być gabinet z OIOM’em. Należy zaczekać być może ktoś ze stomatologów gryfińskich zechce się podjąć tego zadania.

data opublikowania: 2006-03-27 12:10:24
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-27 12:10:24

Interpelacja nr 101/XXXIII/2006

Radna Gabriela Kotowicz

poinformowała o złożeniu przez Komisję Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej wniosku do Zarządu w sprawie niezrealizowania woli radnych wyrażonych w uchwale Rady Powiatu w sprawie zadań na wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego a także adaptacji pomieszczeń Internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie. Zdarza się, że zachodzą takie okoliczności, kiedy pod koniec roku budżetowego brakuje pewnych środków i jest to zrozumiałe, że pewne środki nie zostały jeszcze przez wojewodę przekazane i pewne zadania są zdejmowane z budżetu. Pytanie komisji jest czy niezrealizowanie budżetu, niezrealizowanie woli Rady Powiatu jest jedną z przesłanek ku temu, żeby Zarząd nie otrzymał absolutorium.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

powiedziała, że odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej.

data opublikowania: 2006-03-27 12:12:06
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-27 12:12:06

Interpelacja nr 102/XXXIII/2006

Radny Maciej Racinowski

poprosił o dostarczanie materiałów poglądowych na posiedzenia komisji, co pozwoli radnym na zapoznanie się z materiałami przed sesją Rady Powiatu.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

odpowiedziała, że zostanie podjęta próba, aby materiały poglądowe dla radnych były dostarczane wcześniej tak, aby mogli się oni z nimi zapoznać. Postaramy się sprostać oczekiwaniu, żeby materiały poglądowe dostarczane były wcześniej na przykład na komisjach. Pan radny Paulski mówił, że być może takie materiały wcale nie są potrzebne. Jednak potrzeba informacji i przejrzystości działania samorządu oraz informowanie radnych o wszystkich zjawiskach powinna być realizowana a nadmiar informacji jest mniej szkodliwy niż brak informacji.

data opublikowania: 2006-03-27 12:12:06
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-27 12:12:06

Interpelacja nr 103/XXXIII/2006

Radna Wanda Kmieciak

zwróciła się do dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie z zapytaniem czy pomieszczenia po byłym OIOM będą zagospodarowane przez szpital, bo jeżeli nie to Zakład Opiekuńczo-Leczniczy sąsiadujący z tą placówką chciałby powiększyć swoje miejsca z obecnych 25 miejsc do 40 miejsc w tym zakładzie.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

odpowiedziała, że sprawa tego, co dalej z OIOM będzie przedmiotem kolejnych decyzji Rady Powiatu, ale będzie to musiało być sprzężone także z odpowiedzią na pytanie co dalej z SPZOZ’ami, Zakładami Opiekuńczo-Leczniczymi zarówno w Gryfinie jak i w Nowym Czarnowie. Jest to w obszarze zainteresowań Rad Społecznych i Zarządu Powiatu.

data opublikowania: 2006-03-27 12:12:53
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-27 12:12:53

Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.