Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXV sesja Rady Powiatu

2006-04-12, godz.14:00

Interpelacja nr 112/XXXV/2006

Radny M. Racinowski

zapytał, czy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy dokonywano audytów w jednostkach organizacyjnych powiatów i jakie były ich wyniki. Czy stwierdzone uchybienia trafiają na obrady Zarządu Powiatu? Czy istnieje termin usuwania ewentualnych uchybień? Czy przeprowadzane są rekontrole?


Starosta Gryfiński E. De La Torre

odpowiedziała, że w latach 2004-2005 prowadzone były badania audytowe zgodnie z wykazem zadań audytowych, które zlecił Zarząd Powiatu. Procedura jest taka, że po przeprowadzeniu audytu i sporządzeniu protokołu kierownicy jednostek audytowanych muszą do niego złożyć swoje wyjaśnienia. Następnie po udzieleniu odpowiedzi przez kierowników audyt ten jest przedmiotem oceny szefów pionów odpowiedzialnych za te zadania. Zalecenia zostały sformułowane przez audytorów i był czas na udzielenie odpowiedzi i będzie czas oceny czy zostały te wszystkie zalecenia zrealizowane. Będzie również czas na rekontrole, ponieważ w tej chwili audytorzy skończyli badanie 5% wydatków i wszystkie protokoły w tej materii zostały wczoraj przekazane Staroście Gryfińskiemu. Następnie będą oceniane sprawozdania na Zarządzie dotyczy to także obowiązków ustawowych w dziedzinie badania 5% wydatków budżetowych. Oceniany też będzie stan realizacji wszystkich zaleceń, które były wskazane. Jeżeli to budzi zainteresowanie to na kolejną sesję zostanie przygotowana informacja na temat wszystkich zadań audytowych, które były realizowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Audyty odbywają się ustawicznie i wszystkie jednostki były objęte audytem. Kwestie, które wynikają podczas kontroli jako zalecenia poaudytowe omawiane są na tzw. dużym kolegium Starosty a także wymieniane są tam doświadczenia kierowników jednostek.

Etatowy Członek Zarządu A. Nycz

dodał, że audyty w jego pionie odbyły się w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg w Gryfinie. Wyniki audytu omawiane były z Naczelnikiem Wydziału Komunikacji i Transportu, który częściowo nie zgadzał się z uwagami audytora. Na piśmie zostało wystosowane zalecenie zapoznania się z wynikami audytu przez nowego Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu. Po przeprowadzonym audycie w PZD dyrektor tej jednostki składał wyjaśnienia odnośnie audytu. Różne inne audyty w mniejszym zakresie również miały miejsce i odbyły się zgodnie z planem audytu, który przedstawiony jest Zarządowi.

data opublikowania: 2006-05-05 07:59:20
data ostatniej aktualizacji: 2006-05-05 07:59:20

Interpelacja nr 113/XXXV/2006

Radny M. Racinowski

zapytał, czy prawdziwa jest informacja o regulacjach płacowych przeprowadzonych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Gryfinie.


Starosta Gryfiński E. De La Torre

odpowiedziała, że Zarząd Powiatu i Starosta Gryfiński zajmują się regulacją płac dyrektorów jednostek, jednak w tej konkretnej jednostce, jaką jest PZD w ostatnim okresie nie było regulacji płacowej.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie Ryszard Dziok

odpowiedział, że w bieżącym roku została przeprowadzona regulacja płacowa a ostania miała miejsce w 2003 r., a w 2005 r. fundusz płac był niewykorzystany i obecny plan przy obecnej regulacji też powinien dać oszczędności w tym funduszu. Zaplanowany fundusz nie zostanie przekroczony.

Etatowy Członek Zarządu A. Nycz

dodał, że wyraził negatywną opinię w kwestii regulacji płacy Dyrektorowi PZD w Gryfinie w związku z toczącym się postępowaniem. Starosta Gryfiński przychyliła się do opinii i w związku z tym p. Dyrektor PZD takiej gratyfikacji nie otrzymał.

data opublikowania: 2006-05-05 07:59:20
data ostatniej aktualizacji: 2006-05-05 07:59:20

Interpelacja nr 114/XXXV/2006

Radna W. Kmieciak

zapytała, na jakim etapie są działania związane z powiększeniem bazy lokalowej dla ZOL-u w Gryfinie i kiedy pustostan zacznie działać na normalnych warunkach. Czy pani Dyrektor ZOL podjęła odpowiednie kroki w tej sprawie?


Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński

odpowiedział, że zgodnie z dyspozycją Rady Powiatu została przeprowadzona inwentaryzacja całego obiektu, w którym funkcjonują 4 różne podmioty: ZOL, pomieszczenie po byłym OIOM-ie, pomieszczenia szpitala i 3 mieszkania prywatne. W celu wypracowania jakiegoś rozwiązania mającego na celu ustalenia jednego zarządcy został przygotowany wniosek przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami z pełną inwentaryzacją, co kto użytkuje, jakie są pomieszczenia, jaki jest szacunek całości i na najbliższym Zarządzie będzie rozważane, w jaki sposób ten budynek zagospodarować. Jednym z pomysłów jest przekazanie w całości na potrzeby ZOL-u. O ustaleniach Zarządu zostaną Państwo poinformowani, gdyż każde rozstrzygnięcie będzie wymagało zgody Rady Powiatu.

data opublikowania: 2006-05-05 08:02:09
data ostatniej aktualizacji: 2006-05-05 08:02:09

Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.