Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i odpowiedzi

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVII sesja Rady Powiatu

2006-06-28, godz.14:00

Interpelacja nr 116/XXXVII/2006

Radny Henryk Kaczmar

zapytał, jak wygląda kwestia odraczania stadium realizacji przez Gminę Gryfino planowanych prac przebudowy ulicy Mieszka I w Gryfinie. Czy Gmina Gryfino jest przygotowana w bieżącym roku do realizacji tego zadania i czy w 2006 r. w ogóle zamierza rozpocząć te prace.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

odpowiedziała, że Zarząd Powiatu zwrócił się na piśmie do Pana Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o określenie, w jakim stadium realizacji jest porozumienie dot. remontu ul. Mieszka I w Gryfinie, zawarte wspólnie między Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim w sierpniu 2003 roku. Gmina Gryfino wzięła na siebie obowiązek przygotowania dokumentacji i uzyskania wszelkich pozwoleń. Powiat Gryfiński miał partycypować w 50% kosztów dokumentacji oraz całego przedsięwzięcia dot. remontu ul. Mieszka I w Gryfinie Rokrocznie przekładane są pieniądze na tę inwestycję do wydatków niewygasających. W 2004 roku poinformowano Zarząd Powiatu, że dokumentacja jest na ukończeniu, lecz do tej pory nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na budowę a także nie ma pozwolenia od zarządcy dróg krajowych i autostrad "na wpięcie się" w drogę krajową nr 31. Zarząd Powiatu do kolejnej sesji przedstawi odpowiedź Gminy Gryfino, jeżeli taka nadejdzie do tego czasu. Przez trzy lata przesuwane są środki na tę inwestycję, która nawet nie została rozpoczęta, dlatego trzeba razem z Gminą Gryfino zastanowić się, co dalej. Starosta dodała, że odpowiedź Gminy Gryfino wraz z ponownie zadanym pytaniem przez Zarząd Powiatu w tej sprawie zostanie radnemu Henrykowi Kaczmarowi przekazana na piśmie.Radny Henryk Kaczmar zaproponował, aby na najbliższej sesji Rady Powiatu, zabrać jakąś kwotę ze środków przeznaczonych na to zadanie. Dodał, że może takie działania pobudzą Gminę Gryfino do realizacji wspólnej inwestycji.

data opublikowania: 2006-08-08 11:11:30
data ostatniej aktualizacji: 2006-08-08 11:11:30

Interpelacja nr 117/XXXVII/2006

Radny Jan Podleśny

zapytał, o termin obiecanego wykupu budynku, w którym znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gryfinie.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

odpowiedziała, że Zarząd Powiatu zaplanował, natychmiast po bilansie półrocza, zrealizować zakup, który jest zapisany w uchwale budżetowej Powiatu Gryfińskiego i który Zarząd jest zobowiązany wykonać. Została przeprowadzona rozmowa z Prezesem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które jest właścicielem tego budynku jak również Zarząd zwrócił się do Rady Nadzorczej tej spółki, z pismem, w którym napisał, że zależy mu na nabyciu tej nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Starosta dodała, że nic się nie zmieniło, co do woli realizacji zakupu tego budynku. W chwili obecnej Zarząd Powiatu czeka na zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej PEC w Gryfinie.

data opublikowania: 2006-08-08 11:11:30
data ostatniej aktualizacji: 2006-08-08 11:11:30

Interpelacja nr 118/XXXVII/2006

Radny Jan Podleśny

zapytał, czy wszyscy pracownicy kadry kierowniczej zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego posiadają wyższe wykształcenie.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

odpowiedziała, że wśród kadry kierowniczej nie ma osób, które nie spełniają kryteriów, jeśli chodzi o wymagania kwalifikacyjne. Wszystkie osoby, które są zatrudniane na podstawie konkursów, nie zostałyby w ogóle dopuszczone do konkursu, gdyby nie spełniały wymogów.

data opublikowania: 2006-08-08 11:16:59
data ostatniej aktualizacji: 2006-08-08 11:16:59

Interpelacja nr 119/XXXVII/2006

Radna Wanda Kmieciak

zapytała, czy są zabezpieczone środki finansowe na wykup budynku dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Radna dodała, że na spotkaniu z członkami Stowarzyszenia PSOUU padło zapewnienie ze strony Zarządu, że wykup nastąpi w ciągu pół roku.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

odpowiedziała, że Zarząd Powiatu zaplanował, natychmiast po bilansie półrocza, zrealizować zakup, który jest zapisany w uchwale budżetowej Powiatu Gryfińskiego i który Zarząd jest zobowiązany wykonać. Została przeprowadzona rozmowa z Prezesem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które jest właścicielem tego budynku jak również Zarząd zwrócił się do Rady Nadzorczej tej spółki, z pismem, w którym napisał, że zależy mu na nabyciu tej nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Starosta dodała, że nic się nie zmieniło, co do woli realizacji zakupu tego budynku. W chwili obecnej Zarząd Powiatu czeka na zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej PEC w Gryfinie.

data opublikowania: 2006-08-09 11:10:56
data ostatniej aktualizacji: 2006-08-09 11:10:56

Interpelacja nr 120/XXXVII/2006

Radny Maciej Racinowski

zapytał, czy zaległe urlopy wypoczynkowe zostały wykorzystane przez członków Zarządu Powiatu w Gryfinie.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

odpowiedziała, że Zarząd starł się bardzo rzetelnie "wyczyścić" wszystkie zaległości urlopowe. Starosta poinformowała, że posiada 1 dzień zaległego urlopu, który zamierza wykorzystać natomiast Wicestarosta oraz Etatowy Członek Zarządu złożyli już wnioski o udzielenie im zaległych urlopów. Zatem na poziomie października ta kwestia będzie jasna i nie ma żadnych zagrożeń dla realizacji planów urlopowych pracowników.

data opublikowania: 2006-08-08 11:16:59
data ostatniej aktualizacji: 2006-08-08 11:16:59

Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.