Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVIII sesja Rady Powiatu

2006-07-12, godz.14:00

Interpelacja nr 121/XXXVIII/2006

Uwaga: "Interpelacje zapisane są w protokole z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gryfinie z dnia 12 lipca 2006 r., który nie został jeszcze przyjęty. Interpelacje umieszczane są na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożonego przez Pana Tomasza Soroko".

Radna Wanda Kmieciak

zapytała czy Zarząd przygotowuje uchwałę odnośnie wykupu nieruchomości, w której znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej i w której realizowane są zadania powiatu, czyli rehabilitacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych umysłowo. Kiedy uchwała wejdzie w porządek obrad sesji Rady Powiatu, bowiem od uchwalenia przez radnych projektu budżetu na rok 2006 minęło bardzo dużo czasu. Również pani Starosta dawno już oświadczyła o zaplanowanym wykupie budynku WTZ podczas wigilii osób niepełnosprawnych w grudniu 2005 r. Takie zapewnienia padały również w dn. 5 kwietnia 2006 r. w czasie spotkania Starosty i Wicestarosty z członkami Zarządu stowarzyszenia (PSOUU) oraz kadrą WTZ, iż wykup nastąpi na przełomie czerwca i lipca 2006 r. Wobec powyższego radna poprosiła o sprecyzowanie daty wykupu budynku i podjęcie odpowiednich procedur prawnych. Dodała, że ma bardzo poważne obawy czy tak powolne tempo Zarządu ma na celu, aby nie zdążyć w tej kadencji sfinalizować transakcji wykupu. Wanda Kmieciak powiedziała, że w tej kwestii składała interpelacje już kilkakrotnie i zapytała, kiedy można oczekiwać wywiązania się Zarządu z obiecanych zobowiązań.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

odpowiedziała, że nie ma ze strony Zarządu Powiatu żadnej opieszałości, jeśli chodzi o wykup budynku przy ul. Sprzymierzonych 5a. W grudniu ubiegłego roku, kiedy razem z Wicestarostą uczestniczyli w bardzo pięknym i wzruszającym spotkaniu wigilijnym członków Stowarzyszenia i pracowników WTZ poinformowała wówczas o tym, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia środków na wykup tego budynku. Starosta oświadczyła, że mówiła wtedy prawdę i tylko prawdę, ponieważ było to dzień lub dwa dni po uchwaleniu budżetu powiatu na rok 2006. Kiedy Zarząd zabiegał o wykup budynku WTZ w formie bezprzetargowej wahano się w Spółce czy nie sprzedać tego w formie przetargowej. Na przetarg i tzw. postąpienie kwoty wywoławczej powiat nie ma pieniędzy, bo w budżecie znajduje się tylko określona sztywna kwota, która została zapisana w wyniku informacji n/t wyceny tego obiektu uzyskana od PEC Sp. z o.o. w Gryfinie. W związku z tym prowadzona jest cała procedura. Starosta dodała, że zabiegała osobiście razem z Wicestarostą i ma nadzieję, że skutecznie o spotkanie z szefem zgromadzenia wspólników tejże spółki, z członkami rady nadzorczej a także Prezesem PEC w Gryfinie. Na posiedzeniu rady nadzorczej będzie rozpatrywane pismo Zarządu Powiatu, w którym Zarząd zwraca się z prośbą o sprzedaż budynku w formie bezprzetargowej tak, aby móc zrealizować postulaty społeczne a także uchwałę budżetową Rady, która przecież do dnia dzisiejszego nie została zmieniona. Nikt nie zdjął pieniędzy na ten cel przeznaczonych i Zarząd dalej kontynuuje tę kwestię, która ma doprowadzić do skutecznego nabycia tejże nieruchomości na własność powiatu, na mienie powiatu gryfińskiego. Starosta powiedziała, że Zarząd otrzymał informację, że dnia 24 lipca b.r. odbędzie się posiedzenia rady nadzorczej i dodała, że ma nadzieję, że na to posiedzenie zostanie zaproszona. Ewa De La Torre podkreśliła, że nie ma odstępstwa od realizacji uchwały budżetowej w powyższej kwestii, natomiast jest kwestia dostosowania się terminów, które wyznacza rada nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, a te nie są zależne od Zarządu Powiatu.

data opublikowania: 2006-09-13 13:00:01
data ostatniej aktualizacji: 2006-09-13 13:00:01

Interpelacja 122/XXXVIII/2006

Radny Bolesław Paulski

powiedział, że w materiałach, które radni otrzymali znalazł zapis, który mówi o postanowieniu umorzenia śledztwa w sprawie poświadczenia nieprawdy. Zapytał, jakie przesłanki uprawniały do złożenia takiego doniesienia. Radny dodał, iż rozumie, że to doniesienie zostało złożone przez Zarząd Powiatu. Radny zaznaczył, że chciałby przypomnieć, że był członkiem Zespołu powołanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie wyjaśnienia procedur "wycinki drzew". Z ustaleń posiedzeń jak również z informacji, które zespół uzyskał nie wynikało nigdzie, że były tam popełnione czyny karalne czy przestępcze.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

odpowiedziała, że w styczniu b.r. podczas spotkania dot. "nielegalnej wycinki drzew w Chojnie" Zarząd dowiedział się od pełnomocnika PZD, który miał w dłoni wszystkie dokumenty dot. postępowania administracyjnego w tej sprawie, że pojawiło się w dokumentach stwierdzenie pracownicy PZD, że "jakieś dokumenty zostały antydatowane na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie". Żaden funkcjonariusz publiczny, który otrzymuje taką informację nie może udać, że nic nie słyszy. W związku z tym Zarząd zapytał pana dyrektora PZD Ryszarda Dzioka, kiedy zlecenie na wycinkę drzew, (które nie miało daty wpływu) zostało wysłane do PUK. Starosta przypomniała, że wycinka drzew miała miejsce 14 listopada 2004 r., natomiast Powiatowy Zarząd Dróg na wniosek Starosty wystąpił z pismem do PUK SP. z o.o. w Chojnie z zapytaniem, kiedy wpłynęło zlecenie na tę wycinkę drzew z PZD. Okazało się, że wpłynęło 05 stycznia 2005 r., zatem półtora miesiąca po dokonaniu wycinki. Oznaczało to, że w chwili, kiedy PUK Sp. z o.o. w Chojnie wyciął powiatowe drzewa nie miał na piśmie zlecenia, które otrzymał i potwierdził, że otrzymał dnia 05 stycznia 2005 r. Dla celu postępowania administracyjnego, którego się to tyczyło było to bardzo ważne. W związku z powyższym dyrektor, PZD- Ryszard Dziok został zapytany o to- czy jest prawdą to, że antydatował lub też dostarczył po tak długim terminie to zlecenie. Pan dyrektor Ryszard Dziok odpowiedział, że tak. W związku z tym Zarządowi nie pozostało nic innego jak wszczęcie procedury takiej, jaka obowiązuje funkcjonariuszy publicznych, kiedy powstaje podejrzenie, że jakiś dokument nie powstał wtedy, kiedy powstać powinien i dochodzi do tworzenia dokumentów po czasie. Starosta dodała, że nie należy, zatem dziwić się temu, że Zarząd postąpił zgodnie z prawem i poprosił o odpowiednią ocenę całej sprawy takie organy jak: policja i prokuratura, uważając, że są to właściwe organy, aby móc ocenić czy nastąpiło poświadczenie nieprawdy lub fałszowanie dokumentów. Jest oczywiste, że jeżeli PZD w Gryfinie z siedzibą w Baniach na wniosek PUK Sp. z o.o. w Chojnie- dostarczyło zlecenie w 1,5 m-ca po nielegalnej wycince drzew przez PUK SP. z o.o. w Chojnie, to PUK Sp. z o.o. wycięło powiatowe drzewa bez zlecenia, a PZD wystawiając takie zlecenie po czasie pogorszyło z premedytacją swą sytuację procesowo-dowodową.

Radny Krzysztof Ziętek

powiedział, że Komisja Rewizyjna badając całą procedurę dot. "nielegalnej wycinki drzew" stanęła na stanowisku, że to nie jest antydatowanie, ponieważ zlecenie na "wycinkę drzew" było przekazane w formie ustnej a między podmiotami taka forma jest dopuszczalna. W ślad za formą ustną idzie później forma pisemna. Radny dodał, że ciężko jest mówić o antydatowaniu czegoś, co najpierw było poleceniem ustnym.

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

odpowiedziała, że w protokole rozprawy administracyjnej prowadzonej przez pana burmistrza Gminy Chojna Wojciecha Konarskiego jest zapis i zeznanie jednego ze świadków występujących w tym postępowaniu, że to zlecenie w formie pisemnej zostało wydane na wniosek pana prezesa PUK w Chojnie po czasie. Zatem prezes poprosił o takie pismo po czasie i jego prośba została spełniona, co niewątpliwie pogorszyło sytuację PZD.

data opublikowania: 2006-09-13 13:00:01
data ostatniej aktualizacji: 2006-09-13 13:00:01

Interpelacja nr 123/XXXVIII/2006

Radny Bolesław Paulski

powiedział, że nie usłyszał nic od pani Starosty na temat jego zdaniem bardzo poważnej sprawy wynikającej z orzeczenia Sądu w Krakowie w sprawie konieczności zwrotu przez powiat opłaty komunikacyjnej. Radny zapytał, jakie będzie miało to skutki dla budżetu Powiatu Gryfińskiego w tym roku i na co one się przełożą - czy na konieczność przyjęcia przez Radę nowej uchwały w sprawie nowego kredytu?


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

odpowiedziała, że zna orzeczenie Sądu w Krakowie w sprawie konieczności zwrotu przez powiat opłaty komunikacyjnej. Dodała, że samorządowcy z Krakowa, do których wyrok ten został skierowany, (wezwano ich do tego, aby zapłacić różnicę pomiędzy kwotą 500 zł. a 75 zł., którą w tej chwili płaci się za wydanie kart pojazdów) skierowali do Rządu wniosek o to, aby zrekompensowano im utracone dochody w trakcie trwającego roku budżetowego (tzn. zaplanowane już po stronie wydatków). Bo, to oznacza, że jeżeli tych dochodów nie ma- to należy redukować wydatki. Powiaty nie wymyśliły przecież takich 500 zł opłat tylko realizowały rozporządzenie ministra w tej sprawie.

data opublikowania: 2006-09-13 13:04:57
data ostatniej aktualizacji: 2006-09-13 13:04:57

Interpelacja nr 124/XXXVIII/2006

Radny Bolesław Paulski

zapytał jak duże poślizgi są w Powiatowym Zarządzie Dróg w zakresie deklaracji obietnic składanych w sprawie harmonogramu robót remontowych. Dodał, że ma przed sobą petycję skierowaną przez siedemdziesiąt osób zamieszkałych przy ulicy Owocowej w Chojnie, którzy to otrzymali odpowiedź od Dyrektora PZD, iż zgodne z harmonogramem roboty zostaną wykonane w miesiącu maju w 2006 r. Czas ten minął już półtora miesiąca temu. Radny dodał, że osoby są na tyle zdeterminowane, że są skłonne dochodzić swoich szkód poniesionych na pojazdach jeżdżących ulicą powiatową.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

powiedziała, że odpowiedź na tę interpelację zostanie sporządzona w formie pisemnej przez dyrektora PZD Ryszarda Dzioka i przekazana radnemu Bolesławowi Paulskiemu.

data opublikowania: 2006-09-13 13:04:57
data ostatniej aktualizacji: 2006-09-13 13:04:57

Interpelacja nr 125/XXXVIII/2006

Radny Jan Podleśny

zapytał czy jest przewidywany konkurs na prowadzenie DPS w Dębcach, jeżeli osoba, która Dom prowadzi nie posiada odpowiedniego wykształcenia.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

odpowiedziała, że odpowiednie kwalifikacje dyrektora DPS w Dębcach są potwierdzone w aktach osobowych. Posiada on również dyplom uzyskania tytułu organizatora pomocy społecznej oraz ukończenie kursów z wyróżnieniem.

data opublikowania: 2006-09-13 13:08:16
data ostatniej aktualizacji: 2006-09-13 13:08:16

Interpelacja nr 126/XXXVIII/2006

Radny Jan Podleśny

zapytał czy są przewidziane dożynki powiatowe i jeżeli tak to, w jakiej gminie i za czyje pieniądze.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

odpowiedziała, że w ubiegłorocznym budżecie Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej zostały zabukowane środki na realizację dożynek powiatowych. Była to kwota 5000 zł. Powiat planował wprowadzenie tradycji, aby każdego roku w innej gminie były dożynki powiatowo-gminne realizowane przy udziale władz powiatowych w danej konkretnej gminie. W zeszłym roku burmistrz Gminy Cedynia złożył ustną propozycję, aby w 2006 r. dożynki powiatowo-gminne odbyły się właśnie na terenie Cedyni. W związku z tym, że obcinane były wydatki na różne cele zostały obcięte również w tej dziedzinie. Na dzień dzisiejszy ta sprawa jest kwestią otwartą, bo jeżeli uda się pozyskać pieniądze z zewnątrz jako udział powiatu w tej imprezie- tak jak to miało miejsce przy spotkaniu noworocznym, gdy powiat nie zapłacił ani złotówki- to niewątpliwie będzie z naszej strony chęć włączenia się do tego typu inicjatyw lokalnych.

data opublikowania: 2006-09-13 13:08:16
data ostatniej aktualizacji: 2006-09-13 13:08:16

Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.