Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XL sesja Rady Powiatu

2006-10-25, godz.14:00

Interpelacja nr 139/XL/2006

Radna Wanda Kmieciak

powiedziała, że otrzymuje wiele sygnałów od mieszkańców Powiatu Gryfińskiego z prośba o zamontowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bolesława Chrobrego z ulicą Piastów. Na tym skrzyżowaniu występuje duże natężenie ruchu samochodowego i jednocześnie znajduje się tam przejście dla pieszych w związku, z czym miejsce to jest bardzo niebezpieczne.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

odpowiedziała, że ulica Bolesław Chrobrego w Gryfinie jest drogą krajową nr 31, natomiast ulica Piastów w Gryfinie jest drogą wojewódzką nr 120. Starosta dodała, że dyrektor PZD Ryszard Dziok skieruje odpowiednie wystąpienie do zarządców w/w dróg, w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej na drogach, których zarządcą nie jest PZD, czyli powiat gryfiński.

data opublikowania: 2006-12-13 13:44:52
data ostatniej aktualizacji: 2006-12-13 13:44:52

Interpelacja nr 140/XL/2006

Radny Bolesław Paulski

odnosząc się do posiedzeń Zarządu Powiatu z dnia 3 i 4 października powiedział, że Zarząd Powiatu aby użyczyć dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym działkę numer 160 przyjął zasadę żeby rozmawiać z Radą Nadzorczą PEC iżby zapłatę za tą nieruchomość można było zrealizować w roku 2007. W związku z powyższym radny zapytał, co z tymi środkami, które były w budżecie na 2006 rok i zgodnie z informacją, którą radni posiadają one wcześniej były w grudniu 2006 r. na sesji Rady Powiatu przyjęte właśnie na ten cel. Radny powiedział, że nie przypomina sobie, kiedy Rada Powiatu zmieniła budżet w tym zakresie i przekazała te środki na inny cel. Radny dodał, że może to jest nadinterpretacja albo zapomniano, że te środki już są w budżecie.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

odpowiedziała, na ten temat wielokrotnie już rozmawiano, że ku ogromnemu rozczarowaniu wszystkich wtedy, kiedy w grudniu ubiegłego roku zaplanowano dochody powiatu na poziomie 1.500.000. złotych z opłaty komunikacyjnej to dokładnie o taką kwotę w wyniku orzeczenia Trybunału zabrano powiatowi możliwość otrzymania takich dochodów - już w trakcie realizacji budżetu 2006. Zatem nie mając dochodów na spodziewanym poziomie (budżet uchwalony w grudniu 2005 roku był pewną prognozą po stronie dochodów) teraz należy "zacisnąć pasa". W związku z tym uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności budynków i prawa użytkowania wieczystego gruntu stwarza tylko możliwość bycia właścicielem nieruchomości a ten, kto ją zbywa zgadza się na to, aby powiat zapłacił za nią do końca pierwszego kwartału przyszłego roku, czyli stwarza powiatowi szansę na taką realizację tego zakupu. Natomiast gdyby się okazała, że w trakcie realizacji tegorocznego budżetu pojawiłyby się pieniądze, które umożliwiłyby zrealizowanie zapisu tej uchwały to wówczas nie trzeba będzie korzystać z tego typu uprzejmości PEC w Gryfinie. To jest tylko stworzenie szansy powiatowi na zapłatę za tą nieruchomość w przyszłym roku, na wypadek gdyby dochody w żaden niespodziewany sposób nie wzrosły.

data opublikowania: 2006-12-13 13:44:52
data ostatniej aktualizacji: 2006-12-13 13:44:52

Interpelacja nr 141/XL/2006

Radny Bolesław Paulski

złożył wniosek, aby w uchwale na druku nr 11/XL w § 1 w ust. 3 wpisać kwotę 165.000. złotych. Kwotę 5.000. złotych przekazać dla dyrektora PZD Ryszarda Dzioka żeby można było rozpocząć całą procedurę związaną z finansowaniem w roku 2007 zadań na drogach powiatowych i możliwości skorzystania ze środków ZPORR.


data opublikowania: 2006-12-18 11:39:52
data ostatniej aktualizacji: 2006-12-18 11:39:52

Interpelacja nr 142/XL/2006

Radny Andrzej Szelążek

poprosił radnych o poparcie wnioski radnego Bolesława Paulskiego, ponieważ kwota, o której radny wspomniał jest niewielka a umożliwi działania przyszłej Radzie Powiatu jak również radnym, którzy będą zasiadali w Radzie Gminy Chojna. Radny dodał, że w związku z tym swój apel kieruje do radnego Bronisława Sakowskiego który kandyduje do Rady Gminy Chojna, aby poparł wniosek radnego Bolesława Paulskiego.

W wyniku głosowania wniosek radnego Bolesława Paulskiego został odrzucony większością głosów. (5 za, 3 wstrzymało się, 9 przeciw)


data opublikowania: 2006-12-13 13:45:59
data ostatniej aktualizacji: 2006-12-13 13:45:59

Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.