Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XI sesja Rady Powiatu

2003-12-10, godz.14:00

Interpelacja nr 21/XI/2003

Radny - Ryszard Laska

Firma "Ekotech" w Kunowie rozpoczęła działalność w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpiecznych. Moje pytanie dotyczy sposobu kontroli realizacji tej decyzji, którą organ Starostwa wydał.
Drugim tematem jest kontrola dróg dojazdowych w okolicy tego miejsca ze względu na uciążliwość tej inwestycji. Okoliczni mieszkańcy skarżą się, że ten transport utrudnia im życie.
Interesuje mnie również problem odpadów, które w jakiś sposób uznane są za nie nieszkodliwe. Uważam, że należy monitorować ten temat, ponieważ jest to temat, z którym okoliczni mieszkańcy mogą mieć wielki problem.


Wicestarosta Gryfiński - Józef Ruciński (odpowiedź na piśmie)

W odpowiedzi na interpelację złożoną na XI sesji Rady Powiatu w Gryfinie, w dniu 10 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli decyzji Starosty gryfińskiego z dnia 22.07.2003 r., znak: Oś-7645/5-7/2003 zezwalającej Spółce EKOTECH Szczecin na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących ze składowisk Zespołu Elektrowni "Dolna Odra", poprzez wykorzystanie mieszanki popiołowo- żużlowej oraz popiołu lotnego do prac rekultywacyjnych i makroniwelacyjnych w miejscowości Kunowo (działki 413,418,236), gm. Banie, uprzejmie informuję:

 1. Zgodnie z art. 110 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Starosta jest związany z wydaną decyzją administracyjną.
 2. Na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) - art. 1 ust. 2.
 3. Kierując się zapisami zawartymi w powyższych przepisach Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie, realizujący zadania m.in. z zakresu prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach, przeprowadza bieżące kontrole wydanych decyzji administracyjnych.
 4. W odniesieniu do sprawy decyzji na odzysk odpadów na terenie m. Kunowo, gm. Banie, informuję, że pracownicy Wydziału przeprowadzili w dniu 12.11.2003 r. kontrolę w zakresie realizacji postanowień w/w decyzji. Firma EKOTECH rozpoczęła prace rekultywacyjne na tym terenie od 6.10.2003 r. Ustalenia wynikające z kontroli zawarto w protokole - znak: Oś - 763e/15/2003. W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszeń w stosunku do warunków określonych w decyzji
 5. Powyższa decyzja będzie przedmiotem systematycznych kontroli Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zgodnie z przepisami przytoczonymi w p. 1 i 2."

data opublikowania: 2004-01-06 14:51:37
data ostatniej aktualizacji: 2004-01-08 10:05:21

Interpelacja nr 22/XI/2003

Radny - Maciej Racinowski

Chciałbym przypomnieć moje pytanie sprzed pół roku, które dotyczyło zwolnienia gońca. Uzyskałem odpowiedź, że za zwolnieniem go przemawiały względy li tylko oszczędnościowe. Proszę o informację jakie oszczędności poczyniono z tytułu zwolnienia gońca. Chcę również dowiedzieć się w jaki sposób trafia korespondencja i materiały ze Starostwa do zainteresowanych stron, poza Gryfinem? Czy te wydatki się bilansują i czy czasem nie wylaliśmy dziecka z kąpielą - czyli czy była to faktycznie oszczędność?


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

Ocena dotycząca oszczędności z tytułu zwolnienia gońca jest możliwa do oszacowania i dostarczymy takie zestawienie na piśmie. Instytucja gońca nie jest uzasadniona w wypadku tak dużego powiatu jak nasz. Korzystamy z poczty, mamy także mamy dwóch kierowców, którzy pełnią funkcję kurierów i często jeżdżą po terenie powiatu rozwożąc Państwu np. materiały sesyjne.

data opublikowania: 2004-01-08 09:43:27
data ostatniej aktualizacji: 2004-01-08 09:43:27

Interpelacja nr 23/XI/2003

Radny - Maciej Racinowski

Chciałbym również wrócić do wydarzeń wcześniejszych, do inauguracyjnego posiedzenia Rady II kadencji, kiedy Pani Starosta w swoim wystąpieniu ubolewała nad pracownikami Starostwa, zwłaszcza nad paniami z Biura Obsługi Rady, którzy odziedziczyli po pierwszej kadencji kiepskie zarobki, pomimo wyższego wykształcenia, które oscylują w granicach 800 zł. padły wtedy zapewnienia, że sytuacja ta zostanie rychło naprawiona. W tym czasie etatyzacja Starostwa postępuje, nowi pracownicy są przyjmowani, nierzadko z pensjami powyżej 3 tys. czy w tej sytuacji coś się poprawiło dla tych najmniej zarabiających?
Z tym związane jest też następne moje pytanie: czy pensje dla kadry kierowniczej również stoją w miejscu, czy w ciągu roku coś się zmieniło? Przypomnę, że na sesji II, w grudniu ubiegłego roku, dostaliśmy wykaz proponowanych oszczędności, z pewną obniżką płac dla Pani Skarbnik, dla Starosty, Wicestarosty i dla Sekretarza. Czy od tego czasu te oszczędności są kontynuowane?


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

Nie ukrywam, że osoby pracujące na szczeblu inspektorskim, rzeczywiście mają bardzo niskie zarobki. Myśmy dokonali regulacji, nie ma już zarobków na poziomie 840 zł. brutto. Staraliśmy się wyciągnąć te osoby z kominów, efekt był taki, że podwyżki otrzymały osoby pracujące na szczeblu inspektorskim. Naczelnicy oraz moi zastępcy nie otrzymali podwyżek. Nie ukrywam, że pomimo tych regulacji, pensje w Starostwie są o wiele niższe niż w Gminie.

data opublikowania: 2004-01-08 09:46:21
data ostatniej aktualizacji: 2004-01-08 09:46:21

Interpelacja nr 24/XI/2003

Radny - Maciej Racinowski

Moje ostatnie pytanie dotyczy miejsca pracy dla niepełnosprawnego, które mieliśmy stworzyć w ubiegłym roku, mając częściowe dofinansowanie z PFRONu. Czy warunki umowy z PFRONem są nadal dotrzymane, tzn. czy nadal jest to narzędzie pracy dla osoby niepełnosprawnej?


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

W lipcu 1999 r. zostało utworzone miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej. Umowa z PFRONem została zawarta na 54 miesiące i kończy się w styczniu 2004 r. refundacja ze strony PFRONu jest 36 miesięczna i już się zakończyła. Ta refundacja zobowiązywała nas do tego, aby to miejsce utrzymywać. My tego miejsca pracy nie zamierzamy zlikwidować, kierowca jest bardzo dobry, sumiennie wywiązuje się ze swych obowiązków. W tym roku utworzyliśmy dodatkowo 5 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, pomimo, że PFRON nie przewiduje refundacji.

data opublikowania: 2004-01-08 09:48:24
data ostatniej aktualizacji: 2004-01-08 09:48:24

Inf. przygotowana przez: Beata Dróżdż
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.