Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVI sesja Rady Powiatu

2004-06-30, godz.14:00

Interpelacja 33/XVI/2004

Radny - Bolesław Paulski

Prosiłbym o informacje dotyczącą zapisu z posiedzenia Zarządu w dniu 11 czerwca, gdyż ujęto tu , że środki na Wydział Komunikacji i Transportu Oddział Zamiejscowy w Chojnie będą przeznaczone z rezerwy budżetowej. W dalszych informacjach nie znalazłem nic więcej na ten temat, czy w związku z tym takie środki się znalazły? Jest tutaj zapis o zwiększonych zadaniach Oddziału Zamiejscowego w Chojnie. Rozumiem, że jest tu pewne przejęzyczenie, bo nie sadzę, żeby Zarząd rozważał konieczność istnienia Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie, że powstał w ogóle taki pomysł. Czy mam to rozumieć jako „przesłowienie”? Czy jeżeli Zarząd widzi, że są tam zwiększone zadania, to czy ten Zarząd powinien widzieć tam zatrudnienie stażysty, który się tam tylko uczy? Być może na zatrudnienie tej dodatkowej osoby po 1 stycznia 2005 r. może być już za późno, gdyż nie będziemy wówczas sprowadzać tyle samochodów co obecnie. Czy rzeczywiście trzeba czekać z tym aż do końca roku?


Etatowy Członek Zarządu - Adam Nycz

Nie zgadzam się z się z kolegą Paulskim, że społeczne kolejki byłyby lepsze w Wydziale Komunikacji. Dzisiaj co najmniej 2 powiaty wzięły z nas wzór i jest to zdecydowanie lepsze, kiedy ktoś przychodzi składa dokumenty i od razu wie, że coś mu brakuje i przychodzi w określonym terminie po dokumenty do odbioru. Trudno mi się zgodzić również z opinią, że stażyści parzą tylko kawę, bo w wydziale komunikacji ciężko pracują w archiwach, poszukując dokumentów potrzebnych na określony czas. Ponadto zapis w protokole,: "za bezwzględnie konieczne uznaje się istnieje Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Chojnie", nie jest to chochlik, ale determinacja z jaką Zarząd chce utrzymać te Filię w Chojnie.

data opublikowania: 2004-12-16 13:51:02
data ostatniej aktualizacji: 2004-12-16 13:51:02

Interpelacja 34/XVI/2004

Radny - Maciej Racinowski

Czy od poniedziałku doszły jakieś nowe wiadomości w kwestii firmy "Strabag", która zajmuje się inwestycją „Przebudowa drogi powiatowej Dobropole Gryfińskie – Kołowo”? Czy włączenie do tej inwestycji podwykonawcy nie spowoduje opóźnień, bo pojawia się nowy kontrahent? Czy w związku pojawieniem się podwykonawcy termin z koniec lipca b.r. będzie dotrzymany? Czy w razie reklamacji czy niedotrzymania terminu odpowiedzialność ponosić będzie główny wykonawca, czy podwykonawca?


Etatowy Członek Zarządu - Adam Nycz

Dzisiaj sytuacja wygląda tak, że do podpisaliśmy do końca porozumienie z Sapardem. Ogłosiliśmy przetarg, który wygrał koncern „Strabag” i zaproponował zgodnie z procedurami podwykonawcę firmę „Remdróg”. Na Zarządzie postanowiliśmy, mając już rożne doświadczenia zażądać od wykonawcy głównego referencji i opinii na temat tej firmy. Po ich uzyskaniu wyraziliśmy zgodę na tego podwykonawcę. Nasza odpowiedzialność odnośnie podwykonawcy jest taka, że gdyby np. „Strabag” upadł i nie zapłacił tej firmie, to my jesteśmy w tym momencie solidarni do zapłacenia podwykonawcy. Ale za jakość pracy i jej terminowość odpowiada "Strabag". Nie opóźnia to z naszej strony działań, ani nie powoduje jakichkolwiek rozliczeń jakościowych i terminowych z podwykonawcą.

data opublikowania: 2004-12-16 13:52:50
data ostatniej aktualizacji: 2004-12-16 13:52:50

Interpelacja 35/XVI/2004

Radny - Ryszard Laska

Proszę o odpowiedź w trybie interpelacji na pytanie, jaka jest geneza i co dalej z tym ogłoszeniem o konkursach na naczelników w czterech wydziałach. Pięć osób na jedno miejsce przy takim bezrobociu w naszym regionie uważam, że nie jest to dużo. Natomiast martwi mnie, że na przestrzeni roku 2003 przybyło w starostwie 17,5 etatu, w związku z tym proszę o opisanie tego, jak to się zakończy.


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

Odnośnie struktury zatrudnienia w powiecie na przestrzeni lat. Kilka miesięcy temu Komisja Rewizyjna również zażądała takich danych i je otrzymała, zawierały one informacje, które nie podlegają upublicznieniu ze względu na ochronę danych osobowych. Natomiast wszystkie dane tabelaryczne są do udostępnienia, jeżeli pan sobie tego życzy to komplet dokumentów jest do pana dyspozycji, stanowi załącznik do protokołu komisji Rewizyjnej. Zapewniam, że nie mnożymy w żaden niekontrolowany sposób zatrudnienia.

data opublikowania: 2004-12-16 13:53:58
data ostatniej aktualizacji: 2004-12-16 13:53:58

Interpelacja 36/XVI/2004

Radny - Krzysztof Ziętek

W Oddziale Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie powinien być Zastępca Naczelnika, gdyż nie ma tam osoby, która koordynowałaby pracą tego oddziału. Czy taka osoba jest przewidziana do zatrudnienia i czy są środki na jej wynagrodzenie? Na pewno by to ułatwiło to pracę, gdyż kwalifikacje zawodowe i przygotowanie merytoryczne takiego Zastępcy Naczelnika spowodowałyby, ze ich praca byłaby bardziej sprawna.


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

Niewątpliwie jest potrzeba istnienia w Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie Zastępcy Naczelnika, na pewno taka osoba będzie. Wszyscy Naczelnicy będą musieli wskazać osoby, które będą ich zastępować.

data opublikowania: 2004-12-16 14:18:07
data ostatniej aktualizacji: 2004-12-16 14:18:07

Interpelacja 37/XVI/2004

Radny - Maciej Racinowski

Czy etat gońca nadal jest niewykorzystany i nadal w ramach oszczędności korespondencja rozprowadzana jest przez pracowników innych niż goniec?


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

Odnośnie organizacji przesyłania korespondencji wychodzącej, obecnie mimo, że kwestie dostarczania korespondencji są realizowane przez 2 kierowców i administratora obiektów, zajmuje się również tym doraźnie pracownik kancelarii, przewidujemy ponadto doraźnie zatrudnienie do kancelarii stażysty, ponieważ wzrasta nam liczba korespondencji. O ile w latach ubiegłych wpływy były na poziomie 7 tys., to w tej chwili jest to ponad 20 tys. A jedna akcja zawiadamiania współpracujących ze Starostwem podmiotów o tym, że od jutrzejszego dnia zmienia nasz nr konta, to była akcja 800 zawiadomień.

data opublikowania: 2004-12-16 14:19:31
data ostatniej aktualizacji: 2004-12-16 14:19:31

Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.