Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XI sesja Rady Powiatu

2007-09-25, godz.14:00

Interpelacja nr 8/XI/2007

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Henryk Kaczmar

"Dla zachowania stanu bezpieczeństwa i zapewnienia możliwości bezpiecznego korzystania z ciągów pieszych (chodników) przez mieszkańców Gminy Moryń, wnoszę do Pana Starosty Gryfińskiego interpelację, o umieszczenie w budżecie na 2008 r. środków finansowych na przebudowę ciągu chodnika po jednej ze stron na ulicy Kościuszki w Moryniu. W związku z tym, że Gmina Moryń w 2007 r. realizuje przebudowę Placu Wolności w centrum miasta, uzasadnione jest, że dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców z Gminy Moryń przebudowa chodnika na ulicy Kościuszki stanowiłaby ciągłość kontynuowania tych prac. W związku z tym, że ulica Kościuszki łączy się z Placem Wolności i w rejonie tym występuje wzmożony ruch pieszy, zobowiązuje to do przebudowy chodnika, w pierwszej fazie choćby po jednej stronie ulicy. Obecny stan techniczny chodnika nie w pełni spełnia wymogi bezpieczeństwa dla ruchu pieszego, więc realizacja tych prac staje się koniecznością. Zaznaczyć należy, że Gmina Moryń realizuje prace przebudowy Placu Wolności w bieżącym roku i w dużej mierze dofinansowuje to zadanie z własnego budżetu, pomimo że Plac Wolności (tzw. rynek) jest własnością Powiatu Gryfińskiego. Realizując zadanie przebudowy chodnika przez Powiat Gryfiński w przyszłym roku, mogę zapewnić, że Gmina Moryń poczyni starania, aby w swoim budżecie na przyszły rok także miała swój wkład finansowy, tak jak to ma miejsce przy różnych pracach w porozumieniu z Powiatem Gryfińskim. Ponadto wnoszę do Pana Starosty, aby w planach finansowych dla poprawy i zapewnienia bezpieczeństwa dróg powiatowych: MORYŃ-STARE ŁYSOGÓRKI w budżecie na 2008 r. niezwłocznie ująć prace naprawcze nawierzchni asfaltowej, która w obecnym stanie jest jedną z najniebezpieczniejszych dróg w Powiecie Gryfińskim. Droga ta stanowi najkrótszy dojazd od przejścia granicznego w miejscowości Osinów, Krajnik, w kierunku cmentarza wojskowego do miejscowości Siekierki, która jest bardzo często przejeżdżana w okresie letnim przez wielu mieszkańców naszego terenu i z poza niego, a także naszych zachodnich sąsiadów".


(Odpowiedź została udzielona w formie pisemnej)

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami - Arkadiusz Durma

poinformował, że "biorąc pod uwagę kondycję finansową Powiatu oraz zakres inwestycji koniecznych do wykonania na całej zarządzanej sieci dróg, realizacja budowy chodników, zarówno w mieście Moryń, jak również na drogach pozamiejskich, wymaga współfinansowania części inwestycji przez Gminę. Wydział Zarządzania Drogami zaplanował w budżecie na 2008 rok wydatki na tego typu przedsięwzięcia. Możliwość realizacji inwestycji na takich zasadach została przedstawiona Gminie Moryń w piśmie Nr ZD.AD.5540/29/07 z dnia 19 października 2007 r. Droga powiatowa Nr 1409Z, na odcinku Moryń - Stare Łysogórski, jest drogą o znacznej liczbie niebezpiecznych zakrętów, o czym informuje kierowców istniejące oznakowanie. Niebezpieczeństwo w przypadku tej drogi wynika ze złego stanu nawierzchni, które spotęgowane jest również brawurą poruszających się po niej kierowców. Wniosek dotyczący remontu nawierzchni drogi, ze względu na znaczny koszt, może być zrealizowany po uzyskaniu środków pomocowych oraz uprzednim uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości wchodzących w jej skład. W prowadzonych obecnie pracach nad sporządzeniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wniosek zostanie przeanalizowany".

data opublikowania: 2007-10-02 08:27:21
data ostatniej aktualizacji: 2007-11-06 13:51:30

Interpelacja nr 9/XI/2007

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha

w nawiązaniu do spotkania w dniu 13 lipca 2007 r. z Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Drogami Panem Arkadiuszem Durmą w miejscowości Sobieradz, odbytego w celu zbadania stanu nawierzchni drogi na odcinku Sobieradz-Drzenin oraz niedotrzymaniem wstępnego terminu naprawy w/w drogi, zwrócił się z prośbą o podanie terminu realizacji prac.


(Odpowiedź została udzielona w formie pisemnej)

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami - Arkadiusz Durma

poinformował, że "prace remontowe na drodze powiatowej Nr 1364Z Drzenin - Chwarstnica rozpoczęte zostały w dniu 10 października 2007 r."

data opublikowania: 2007-10-02 08:27:21
data ostatniej aktualizacji: 2007-11-06 13:51:30

Interpelacja nr 10/XI/2007

(Ponowienie interpelacji Nr 5/VI/07 Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rafała Muchy)

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha

w związku z niezrealizowaniem zadania ponownie poprosił o naprawienie stanu nawierzchni przy przystanku autobusowym w miejscowości Stare Brynki ze względu na tworzące się tam w okresie intensywnych deszczy kałuże utrudniające ruch pieszy i kołowy.


(Odpowiedź została udzielona w formie pisemnej)

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami - Arkadiusz Durma

poinformował, że "likwidacja zastoiska wodnego, tworzącego się po obfitych opadach deszczu w obrębie przystanku autobusowego w miejscowości Stare Brynki, została ujęta do realizacji w 2008 roku".

data opublikowania: 2007-10-02 11:36:33
data ostatniej aktualizacji: 2007-11-06 13:51:30

Inf. przygotowana przez: Magdalena Kłobut
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.