Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i odpowiedzi

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXIV sesja Rady Powiatu

2009-10-22, godz.14:00

Interpelacja nr 24/XXXIV/2009

Radny Jan Podleśny

dot. okresu, kiedy następuje zamknięcie mostów na przejściu granicznym w Mescherin.

Zarządca drogi już przed wjazdem na autostradę powinien umieścić informację o zamknięciu drogi, aby osoby, które jadą do Gryfina nie narażać na 20 km wycieczkę.


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma

w związku z interpelacją Nr 24/XXXIV/09 skierował pisemne wystąpienie do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Rejon w Chojnie o następującej treści:

"W dniu 22.10.2009 r. na XXXIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie Radny Jan Podleśny złożył interpelację w sprawie umieszczenia na drogach znaków informacyjnych w przypadku zamknięcia drogi na odcinku Gryfino - Mescherin. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy odcinek leży w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 120 proszę o rozpatrzenie sprawy według właściwości."

Odpowiedź Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie Krzysztofa Ziętka (udzielona w formie pisemnej).

"Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie odpowiadając na pismo znak: ZD. AD. 0045-12/09 z dnia 28.10.2009 r. informuje, że masowo wykorzystywany dojazd do m. Gryfino przez terytorium Niemiec nie jest ciągiem drogi wojewódzkiej nr 120, początek drogi wojewódzkiej nr 120 znajduje się na granicy Polsko-Niemieckiej w przypadkach zdarzeń podtopień nawierzchni drogi woj. Nr 120 odc. drogi Granica Państwa - Gryfino jest czasowo zamykany dla ruchu kołowego. W związku z powyższym w celu poinformowania innych użytkowników dróg RDW w Chojnie wystąpił z pismem do GDDKiA w Szczecinie z prośbą o dokonanie odpowiedniego oznakowania dróg krajowych nr 13 i 31 na czas zamknięcia odc. drogi woj. nr 120."

data opublikowania: 2009-10-23 12:48:46
data ostatniej aktualizacji: 2009-12-16 10:31:31

Interpelacja nr 25/XXXIV/2009

Radny Jan Gładkow

dot. wadliwej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Łużyckiej i Armii Krajowej.

Od strony ulicy Łużyckiej świecą się cały czas światła czerwone, o ile nie nadjedzie większy pojazd - np. samochód, który przełącza je na zielone. Światła nie reagują na rowery i zapewne na inne jednoślady. Podróżującemu rowerem nie pozostaje nic innego jak złamanie przepisu, oczekiwanie na "wspomagający" samochód lub przeobrażenie się w pieszego.


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma

w związku z interpelacją Nr 25/XXXIV/09 skierował pisemne wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie o następującej treści:

"W dniu 22.10.2009 r. na XXXIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie Radny Jan Gładkow złożył interpelację w sprawie wadliwie działającej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łużyckiej i Armii Krajowej w Gryfinie. Z uwagi na fakt, iż utrzymanie przedmiotowej sygnalizacji leży w gestii zarządcy drogi krajowej Nr 31 proszę o rozpatrzenie sprawy według właściwości."


Odpowiedź Zastępcy Dyrektora Oddziału w Szczecinie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Grzegorza Dziedziny (pismo znak: GDDKiA - O/Sz-Z-2.ami/407/10/2010 z dnia 15.02.2010 r.)

"W odpowiedzi na pismo nr BRZ.MR.00451-25/09 i w sprawie jw., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie informuje, że sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Łużyckiej i Armii Krajowej w m Gryfino działa prawidłowo. Jest to sygnalizacja akomodacyjna zmiennoczasowa, w której ustalona jest pewna sekwencja faz, zaś czasy trwania tych faz są zmienne i zależne od chwilowych charakterystyk ruchu, przesyłanych z detektorów.
W przedmiotowej sygnalizacji, jako elementy wykrywające poszczególne grupy uczestników ruchu, wykorzystano pętle indukcyjne oraz przyciski dla pieszych. Pętle indukcyjne wykrywają pojazd zbliżający się do skrzyżowania, zgłoszenie rejestrowane jest przez sterownik i po analizie wszystkich sygnałów następuje włączenie odpowiedniej fazy.
W zależności od natężenia ruchu zmianie ulega również czas trwania sygnału w danej fazie.
Każdy sposób detekcji posiada pewne wady. Zastosowanie pętli indukcyjnej sprawia, że nie wszystkie pojazdy mogą być wykryte. Często zdarza się, że pętla nie rejestruje jednośladów (rowerów). Przyczyną takiej sytuacji może być przejazd w zbyt dużej odległości od pętli (nie najechanie na pętle) lub materiał z jakiego wykonany jest rower - pętla nie wykrywa tworzyw sztucznych, a jedynie obiekty stalowe.
Obecnie na rynku pojawiły się detektory wykorzystujące mikrofale oraz podczerwień. Są to dodatkowe urządzenia, które odpowiednio zamontowane na maszcie sygnalizacji i połączone ze sterownikiem, wykrywają małe obiekty poruszające się po drodze. Urządzenia te są kosztowne i nie zawsze istnieje techniczna możliwość podłączenia wymaganej ilości tego typu urządzeń do sterownika (nie dostateczna ilość wejść w jednostce sterującej).
Mając na uwadze powyższe Tut. Oddział w roku bieżącym, w zależności od dostępnych środków finansowych na utrzymanie dróg, zleci analizę technicznych możliwości zastosowania urządzeń wykrywających rowery zbliżające się do skrzyżowania ul. Łużyckiej i ul. Armii Krajowej w m Gryfino".

data opublikowania: 2009-10-23 12:48:46
data ostatniej aktualizacji: 2010-03-08 11:38:50

Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.