Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XL sesja Rady Powiatu

2010-03-25, godz.14:00

Interpelacja nr 30/XL/2010

Radny Adam Nycz
dot. remontów cząstkowych na drogach powiatowych po zimie.

"Proszę o określenie harmonogramu prac drogowych"


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(pismo znak: ZD.AD.0045-03/10 z dnia 31 marca 2010 r.)

"W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną w dniu 25 marca 2010 r. na XL sesji Rady Powiatu w Gryfinie przez Radnego Adama Nycza informuję, że w bieżącym roku wykonawcą remontów cząstkowych na wszystkich bitumicznych drogach powiatowych jest spółka SALDROG ze Stargardu Szczecińskiego. Wartość zamówienia opiewa na kwotę brutto: do 640 tys. 317 zł.

Zgodnie z przyjętymi priorytetami remonty cząstkowe rozpoczęły się w marcu br. od dróg o największym natężeniu ruchu i postępują codziennie, przy uwzględnieniu pracy sprzętu wyłącznie w sprzyjających warunkach pogodowych. Ze względu na specyfikę utrzymania nawierzchni dróg remonty odbywają się wiosną oraz jesienią. Do dnia dzisiejszego, tj. 01.04.2010 r., wbudowano ok. 150 ton materiału z planowanych 1500 ton."

data opublikowania: 2010-03-29 13:19:51
data ostatniej aktualizacji: 2010-04-01 13:48:44

Interpelacja nr 31/XL/2010

Radny Bronisław Krzyżanowski
dot. urlopów wypoczynkowych kierownictwa Starostwa

"Czy za 2009 r. ścisłe kierownictwo Starostwa, tj. Starosta, Wicestarosta, Skarbnik i Sekretarz wykorzystali urlopy wypoczynkowe. Proszę o odpowiedź również na piśmie"


INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA
URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH ZA 2009 R.
PRZEZ KIEROWNICTWO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE
 1. Wojciech Konarski – Starosta Gryfiński
  • 05.03.2009 – 06.03.2009 (2 dni),
  • 23.07.2009 – 05.08.2009 (10 dni),
  • 19.08.2009 (1 dzień),
  • 28.12.2009 – 29.12.2009 (2 dni),
  • 01.02.2010 – 04.02.2010 (4 dni),
  • 19.03.2010 – 24.03.2010 (4 dni),
  • 26.03.2010 – 30.03.2010 (3 dni).
 2. Jerzy Miler – Wicestarosta
  • 10.04.2009 (1 dzień),
  • 14.04.2009 (1 dzień),
  • 08.06.2009 – 16.06.2009 ( 5 dni),
  • 10.07.2009 (1 dzień),
  • 10.08.2009 – 21.08.2009 (10 dni),
  • 09.09.2009 (1 dzień),
  • 21.09.2009 – 22.09.2009 (2 dni),
  • 14.10.2009 (1 dzień),
  • 15.01.2010 (1 dzień),
  • 31.03.2010 – 02.04.2010 (3 dni).
 3. Barbara Rawecka – Sekretarz Powiatu
  • 02.08.2009 – 14.08.2009 (10 dni),
  • 18.08.2009 (1 dzień),
  • 19.08.2009 – 21.08.2009 (3 dni),
  • 24.08.2009 – 25.08.2009 (2 dni),
  • 02.11.2009 (1 dzień),
  • 23.12.2009 – 29.12.2009 (3 dni),
  • 11.02.2010 (1 dzień),
  • 29.03.2010 – 02.04.2010 (5 dni).
 4. Izabela Świderek – Skarbnik Powiatu
  • 12.01.2009 (1 dzień),
  • 27.03.2009 – 30.03.2009 (2 dni),
  • 22.05.2009 (1 dzień),
  • 13.07.2009 – 31.07.2009 (15 dni),
  • 21.08.2009 (1 dzień),
  • 11.09.2009 (1 dzień),
  • 12.10.2009 – 16.10.2009 (5 dni).

Żadna z powyższych osób nie przebywała w 2009 r. na zwolnieniach lekarskich.

Sporządziła:
Katarzyna Stalinger

data opublikowania: 2010-03-29 13:19:51
data ostatniej aktualizacji: 2010-04-16 15:02:53

Interpelacja nr 32/XL/2010

Radny Jan Gładkow
dot. wadliwego działania świateł na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Łużyckiej.

"Jednoślad (rower) zjeżdżający nocą (przy braku ruchu samochodowego) ul. Armii Krajowej od przejazdu kolejowego nie jest wykrywalny przez czujnik na w/w skrzyżowaniu. Rowerzysta widzi światło czerwone tak długo, aż nie nadjedzie samochód. Wnioskuję o udzielenie przez Komendanta Policji lub inne kompetentne osoby odpowiedzi ma pytanie: Jak wobec powyższej sytuacji ma się zachować rowerzysta, aby pozostać w zgodzie z prawem? Jednocześnie wnioskuję o przetestowanie w/w świateł za pomocą motocyklu. Prawie na pewno też nie jest wykrywany."


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
w związku z interpelacją Nr 32/XL/10 skierował pisemne wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie o następującej treści:

"W dniu 25 marca 2010 r. na XL sesji Rady Powiatu w Gryfinie Radny Jan Gładkow złożył interpelację w sprawie wadliwego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łużyckiej i Armii Krajowej w Gryfinie. W załączeniu przesyłam treść interpelacji celem rozpatrzenia według właściwości".

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
w związku z interpelacją Nr 32/XL/10 skierował pisemne wystąpienie do Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie o następującej treści:

"W dniu 25 marca 2010 r. na XL sesji Rady Powiatu w Gryfinie Radny Jan Gładkow złożył interpelację w sprawie wadliwego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łużyckiej i Armii Krajowej w Gryfinie i wynikających z tego obaw o naruszenie przepisów praw ruchu drogowego przez rowerzystów. W załączeniu przesyłam treść interpelacji z prośbą o udzielenie odpowiedzi według kompetencji".

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Andrzej Stechnij
Odpowiedź udzielona w formie pisemnej znak: L.dz.Rd 3531/10 w dniu 19.05.2010 r.

"W odpowiedzi na pismo nr ZD.AD.0045-02/10 informuję, iż skontaktowano się z przedstawicielem Zarządu Dróg Krajowych, w którego gestii jest oznakowanie i sygnalizacja drogi krajowej K 31 (w tym również skrzyżowania ul. Łużyckiej z ul. A. Krajowej). Na wspomnianym skrzyżowaniu sygnalizacja świetlna wzbudzana jest na zasadzie pętli indukcyjnej umieszczonej w jezdni. Takie rozwiązanie powoduje zmianę częstotliwości świateł w zależności od natężenia ruchu. Ten sposób inicjowania impulsu faktycznie może nie wykrywać rowerzystów. W chwili obecnej Zarząd Dróg Krajowych z firmami trudniącymi się inżynierią drogową opracowuje rozwiązanie, które usprawniłoby korzystanie z wymienionego skrzyżowania przez rowerzystów np. zainstalowanie ręcznej zmiany świateł dla rowerzystów.
Przy obecnym rozwiązaniu technicznym sygnalizacji świetlnej tego skrzyżowania w czasie jazdy rowerem i braku ruchu innych pojazdów, należałoby przeprowadzić rower przez przejście dla pieszych (lub chodnikiem) i włączyć się do ruchu za sygnalizacją".

data opublikowania: 2010-03-29 13:21:26
data ostatniej aktualizacji: 2010-05-26 10:39:08

Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.