Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

VII sesja Rady Powiatu

2015-05-28, godz.14:00

Interpelacja nr 19/15

Radny Tadeusz Ruchniak
Dotyczy: drogi powiatowej, ul. Sienkiewicza w Mieszkowicach

Odnosząc się do opinii społeczeństwa Mieszkowic, a szczególnie mieszkańców przy ul. Sienkiewicza (droga powiatowa) proszę Pana Przewodniczącego o spowodowanie:

 1. Naprawy nawierzchni jezdni przy ul. Sienkiewicza, poprzez ustalenie powodów zapadania się gruntu i ewentualną wymianę nawierzchni;
 2. Wprowadzenie na ww. drodze ruchu jednokierunkowego.


data opublikowania: 2015-06-03 12:16:07
data ostatniej aktualizacji: 2015-06-03 12:16:07

Interpelacja nr 20/15

Radny Mariusz Adamski
Dotyczy: stanu dróg powiatowych w Gminie Stare Czarnowo

W odniesieniu do informacji przygotowanej przez Gminę Stare Czarnowo z dnia 21.05.2015 r. o stanie dróg powiatowych, przesłanej do Starosty Gryfińskiego, uprzejmie proszę o odniesienie się do możliwości i terminu wykonania niezbędnych działań naprawczych i pielęgnacyjnych na terenie Gminy Stare Czarnowo, będących w zakresie kompetencji Starostwa Powiatowego.
Nadmieniam, iż wśród prac niezbędnych do pilnego wykonania należy zaliczyć usunięcie wyrw i zagłębień w nawierzchni drogowej oraz wykoszenie poboczy - w szczególności na odcinkach dróg, na których ograniczają widoczność, co stanowi bezpośrednie niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.20.2015)

W odpowiedzi na Pana interpelację Nr 20/15 z dnia 28.05.2015 r. Wydział Zarządzania Drogami w Gryfinie informuje, że na terenie Gminy Stare Czarnowo na dzień dzisiejszy zostały wykoszone pobocza, a w ramach kompleksowych remontów cząstkowych grysami i emulsją, usunięto ubytki w nawierzchniach bitumicznych wnioskowanych dróg powiatowych. Prace pielęgnacyjne związane z odkrzaczaniem poboczy dróg powiatowych i pielęgnacją drzewostanu realizowane będą w okresie międzylęgowym ptaków, tj. jesień - zima 2015/2016. W przypadku nierówności na drodze powiatowej Nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec, na odcinku Żelisławiec - Binowo informujemy, iż w szczególnie niebezpiecznych miejscach uszkodzenia te zostaną naprawione w ramach bieżącego utrzymania dróg, w terminie do 30 sierpnia 2015 r.

data opublikowania: 2015-06-03 12:16:07
data ostatniej aktualizacji: 2015-06-12 10:50:56

Interpelacja nr 21/15

Radny Rafał Mucha
Dotyczy: odkrzaczenia poboczy na drodze powiatowej na odcinku Gryfino - Linie, szczególnie między Wirowem a Chwarstnicą.


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.21.2015)

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na VII sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie odkrzaczenia poboczy na drodze powiatowej Nr 1356Z Gryfino-Linie informujemy, że prace związane z wycinką i odkrzaczaniem poboczy na odcinku leśnym, tj. od przejazdu kolejowego do m. Osuch, zostały wykonane na przełomie kwietnia/maja br., natomiast prace związane z wykaszaniem poboczy realizowane były w dniach 26-28 maja br.

data opublikowania: 2015-06-03 12:16:50
data ostatniej aktualizacji: 2015-06-12 10:50:56

Interpelacja nr 22/15

Radny Rafał Mucha
Dotyczy: dot. naprawy nawierzchni (załatania dziur) na drodze powiatowej na odcinku Wełtyń-Wirów, szczególnie przy cegielni w Wełtyniu mijając pierwszy zakręt w kierunku ośrodka. Niewielkim kosztem można byłoby nawierzchnię przywrócić do użytku, bo dziury nie są duże.


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.22.2015)

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na VII sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie naprawy nawierzchni drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń-Gajki na odcinku Wełtyń-Wirów informujemy, że w ramach kompleksowych remontów cząstkowych grysami i emulsją, ubytki w nawierzchni bitumicznej zostały usunięte w dniach 19-21 maja br.

data opublikowania: 2015-06-03 12:16:50
data ostatniej aktualizacji: 2015-06-12 10:50:56

Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.