Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XX sesja Rady Powiatu

2016-09-15, godz.14:00

Interpelacja nr 49/16

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Piotr Bugajski
dot. oznakowania skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi położonymi w m. Klasztorne oraz przejścia dla pieszych na odcinku drogi powiatowej przez m. Klasztorne"

"W imieniu mieszkańców miejscowości Klasztorne gm. Trzcińsko-Zdrój wnoszę o oznakowanie skrzyżowań drogi powiatowej (nr dz. 148) z drogami gminnymi (nr dz. 124, 108 i 94) położonymi w m.

Klasztorne. Z uzyskanych informacji od Sołtysa Sołectwa Klasztorne w ostatnim czasie doszło do niebezpiecznych sytuacji drogowych (wymuszenia pierwszeństwa), które w efekcie mogą doprowadzić do kolizji lub wypadku. Proszę również rozpatrzyć sprawę braku przejścia dla pieszych na odcinku drogi powiatowej przez m. Klasztorne".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.49.2016)

"W odpowiedzi na Pana interpelację Nr 49/2016 z dnia 07.07.2016 r. dotyczącą oznakowania skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1406Z Trzcińsko-Zdrój - Klasztorne z drogami gminnymi, Wydział Zarządzania Drogami informuje, że w/w skrzyżowania zostaną oznakowane znakami drogowymi A-7 ("Ustąp pierwszeństwa"). Oznakowanie zostanie ustawione w terminie do 31.08.2016 r. W wyniku wstępnej analizy warunków drogowych i charakterystyki ruchu pieszych w obrębie zabudowań miejscowości Klasztorne stwierdzono, iż wyznaczenie przejścia dla pieszych nie spowoduje pożądanego ukierunkowania ruchu pieszych. Piesi przekraczają bowiem jezdnię w różnych miejscach. Odcinek drogi pozostanie pod dalszą obserwacją".

data opublikowania: 2016-09-21 09:26:02
data ostatniej aktualizacji: 2016-09-21 09:26:02

Interpelacja nr 50/16

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Paweł Sławiński
dot. nawierzchni na drodze powiatowej 1374Z

"Proszę o zwrócenie uwagi na stan drogi powiatowej nr 1374Z, szczególnie w miejscowości Grzybno. Nawierzchnia jest zniszczona po zimie, proszę o możliwie szybką interwencję i uzupełnienie ubytków".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.50.2016)

"W odpowiedzi na Pana interpelację Nr 50/2016 z dnia 18.07.2016 r. dotyczącą naprawy ubytków w jezdni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1374Z Baniewice-Chojna (w tym przejście przez m. Grzybno), Wydział Zarządzania Drogami informuje, że remont cząstkowy na w/w drodze został wykonany w dniu 21.07.2016 r.".

data opublikowania: 2016-09-21 09:29:20
data ostatniej aktualizacji: 2016-09-21 09:29:20

Interpelacja nr 51/16

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Piotr Bugajski
dot. naprawy odcinka drogi powiatowej w m. Tchórzno

"W dniu 13 lipca br. uczestniczyłem w Zebraniu Wiejskim mieszkańców Sołectwa Tchórzno. W trakcie dyskusji mieszkańcy zwrócili się z prośbą o pomoc w naprawie odcinka drogi powiatowej oznaczonej nr ewid. Działki 42, obręb Tchórzno, gm. Trzcińko-Zdrój. W związku z powyższym wnoszę o naprawę ubytków nawierzchni drogi powiatowej w m. Tchórzno".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.51.2016)

"W odpowiedzi na Pana interpelację Nr 51/2016 z dnia 19.07.2016 r. dotyczącą ubytków w drodze powiatowej Nr 1407 Cieplikowo - Tchórzno, Wydział Zarządzania Drogami informuje, że w/w ubytki na odcinku drogi gruntowej w miejscowości, zostaną uzupełnione materiałem kamiennym do końca września br."

data opublikowania: 2016-09-21 09:31:40
data ostatniej aktualizacji: 2016-09-21 09:31:40

Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.